منوی اصلی

روز بيست و نهم

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب آخر ماه، زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام سنّت است

غسل کردن در شب آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ هم‌چنين در شب آخر ماه نیز غسل کردن سنّت است و سفارش شده است

اعتکاف در دهه آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که اختصاص به یک شب از شب های قدر دارد: شب بيست و يكم، در دهه‌ى آخر ماه رمضان؛ اعتكاف در مساجد جامعه سنّت است و دهه‌ى استجابت دعاست.

دعای وداع در شب آخر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ یکی دیگر از دعاهایی که در وداع با ماه رمضان خوانده می شود، دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه (از امام سجاد علیه السلام) است:

دعای وداع ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعای وداع با ماه رمضان را در شب آخر ماه یا در زمان سحر آن شب، (که در سحر بهتر است خوانده شود) می خوانیم که از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

دعای وداع در شب آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ از جمله دعاهای وداع با ماه رمضان که در شب آخر ماه خوانده می شود، دعای امام سجاد علیه السلام است و متن دعا:

دعای وداع ماه رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب آخر ماه رمضان، دعای وداع با ماه رمضان را می خوانیم که چند دعا ذکر شده است یکی از آنها این دعاست و متن آن:

غسل و اعتکاف در دهه آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در فضیلت اعتکاف و غسل در دهه آخر ماه رمضان مطالبی را بیان می کنیم:

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز بیست و نهم:

دعای شب سی ام رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب دهم (سی ام):

دعای هر شب دهه آخر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعا را در هر شب از دهه آخر ماه رمضان می خوانیم:

دعای شب سی ام رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب دهم (یعنی شب سی ام):

دعای پیامبر (ص) در شب سی ام رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب سی ام ماه رمضان:

نماز مستحبی شب آخر ماه رمضان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل از اسرافیل و او از خداوند نقل نموده که خدا می فرماید: هر کس در شب آخر ماه رمضان این نماز را بخواند، سر از سجده خود بر نمی دارد جز آنکه خداوند او را می آمرزد و ....

دعای پیامبر (ص) در وداع جمعه آخر ماه رمضان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ پیامبر صلی الله علیه و آله در جمعه آخر ماه رمضان دعای وداعی را بیان فرموده اند که هر کس این وداع را انجام دهد دو خیر به او می رسد:

دعای وداع در شب آخر رمضان (صحیفه سجادیه)

دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه: دعای امام سجاد علیه السلام درباره وداع و بدرود با ماه رمضان که در شب آخر ماه رمضان می خوانیم:

صفحه‌ها