منوی اصلی

روز هجدهم

دعای گشودن قرآن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ سوم- قرآن مجید را باز کند و این دعا را بخواند؛

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ چهارم - هنگامی که قرآن را روی سر گرفتی می خوانیم؛

زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ پنجم- زیارت امام حسین علیه السلام

احیا در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ ششم- احیا گرفتن و فضیلت آن؛

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هفتم- نماز مستحبی که در این سه شب می خوانیم؛

دعای اللهم اني امسيت لك عبدا... (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ هشتم- دعای زیر را در این شب ها بخوانیم؛

طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ بهترین عمل در این شب ها طلب دعا برای مطالب دنیا و آخرت خود و اولاد و خویشاوندان خود می باشد

ذکر و صلوات در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ اذكار و صلوات

خواندن دعای جوشن کبیر در شب های قدر (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد؛ خواندن دعای جوشن کبیر در هر سه شب و روایتی از پیامبر در درک شب قدر:

استغفار در شب نوزدهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ اول- استغفار به صورت زیر

لعن کردن قاتل حضرت علی (ع) در شب نوزدهم رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ دوم- لعن می کنیم قاتل حضرت علی علیه السلام را به ذکر زیر

دعای یا ذا الذی کان در شب نوزدهم رمضان

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ سوم- دعای یَا ذَا الَّذِی کَانَ قَبلَ کُلِّ شَیءٍ که در اعمال روزهای ماه رمضان ذکر شد را می خوانیم.

دعای اللهم اجعل فيما تقضي در شب نوزدهم رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: اعمال شب نوزدهم؛ چهارم- دعای اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي را می خوانیم:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

نمازهای شب ها: نماز شب نوزدهم را به صورت زیر می خوانیم؛

دعای روز هجدهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان)

دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز هجدهم

زیارت امام حسین (ع) در شب قدر (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب های قدر را می خوانیم:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از ماه رمضان، نمازی نقل کرده اند؛ نماز شب نوزدهم ماه با این کیفیت:

دعای روز هجدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. دعای روز هجدهم:

نماز شب نوزدهم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند. نماز شب نوزدهم:

دعای اللهم اجعل فيما تقضي در شب نوزدهم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که اختصاص به یک شب از شب های قدر دارد: شب نوزدهم؛ این دعا را می خوانیم:

لعن کردن قاتل حضرت علی (ع) در شب نوزدهم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که به یکی از شب های قدر اختصاص دارد؛ شب نوزدهم، لعن کردن قاتل امام علی علیه السلام به این عبارت:

استغفار در شب نوزدهم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان، اعمالی که به یکی از شب های قدر اختصاص دارد، شب نوزدهم. استغفار در این شب:

خواندن دعای جوشن کبیر در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: خواندن دعای جوشن کبیر در این سه شب را در بعضی از روایات ذکر کرده اند.

ذکر و صلوات در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب باید انجام داد: گفتن ذکرها و صلوات بر محمد و آل محمد تا جایی که مقدور باشد.

طلب حوائج و دعا برای والدین در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: بهترین دعا در این سه شب، طلب آمرزش است برای ...

نماز مستحبی صد رکعتی در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: نماز صد رکعتی است که خصوصا در شب بیست و سوم رمضان باید خوانده شود اما کیفیت آن:

زیارت امام حسین (ع) در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: زیارت امام حسین علیه السلام یکی دیگر از این اعمال است و مستحب تاکید شده است.

دعای قرآن بر سر گرفتن در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب باید انجام داد؛ از امام صادق علیه السلام منقول است که قرآن را بر سر بگذار و این دعا را بخوان:

دعای گشودن قرآن در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب باید انجام داد: این دعا را هنگام گشودن قرآن در دست می خوانیم از امام باقر علیه السلام نقل شده است:

غسل کردن در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: غسل کردن مستحب مؤکد است و اما زمان غسل:

صفحه‌ها