منوی اصلی

روز هجدهم

نماز مستحبی دو رکعتی در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که در هر سه شب قدر باید انجام داد: خواندن این نماز در شب های قدر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که به کیفیت زیر می باشد و فضیلت آن نیز آمده است:

احیا در شب های قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ امام باقر علیه السلام در فضیلت احیای شب های قدر فرموده اند:

فضیلت شب قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ منظور از شب قدر، شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم هستند که در اینجا علاوه بر بیان تفسیر کوتاهی از سوره قدر، سخنانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره ماه رمضان و فضیلت شب قدر نیز آورده شده است:

غسل در ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ غسل کردن در این ماه در روزهای مختلفی سفارش شده است از جمله :

دعای روز هجدهم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز هجدهم:

غسل کردن در شب های قدر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ حدیثی از معصومین علیهم السلام در باب غسل و فضیلت شب های قدر:

دعای اللهم اني امسيت لك عبدا... (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعا را در شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان می خوانیم که از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است:

دعای پیامبر (ص) در شب نوزدهم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب نوزدهم ماه رمضان:

احیا در شب های قدر (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ حدیثی از امام عسکری علیه السلام در مورد احیا در شب های قدر:

غسل کردن در شب قدر (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ در شب قدر (که شب نوزدهم یا شب بیست و یکم و یا شب بیست و سوم است) غسل وارد شده است:

فضیلت غسل در شب های ماه رمضان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ از امام صادق علیه السلام پرسیدم: شب های غسل در ماه رمضان کدام است؟ فرمود:

زیارت امام حسین (ع) در شب قدر (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ زیارت امام حسین علیه السلام در شب های قدر مستحب است و اما متن زیارت:

صفحه‌ها