منوی اصلی

روز چهاردهم

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب سیزدهم اول لیالی بیض است و نماز آن؛

فضیلت شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ شب بسيار مباركى است، به فضایل آن اشاره می کنیم:

غسل کردن در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نيمه شعبان؛ اين شب چند عمل دارد اوّل: غسل

احیای شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دوّم: احیا و شب زنده داری

زیارت امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان سوم زيارت امام حسين علیه السلام

دعای شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمان (عج) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان یکی دیگر از اعمال این شب دعایی است که به منزله زیارت امام زمان علیه السلام می باشد؛

دعای امام صادق (ع) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان پنجم دعای امام صادق علیه السلام در این شب:

دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان ششم دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان که گفته شده پیامبر همیشه این دعا را می خواندند؛

صلوات شعبانیه در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان هفتم خواندن صلوات شعبانیه

دعای کمیل در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان هشتم دعای کمیل

تسبیحات در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان؛ نهم تسبیحات که به صورت زیر خوانده می شود:

نماز مستحبی شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دهم نماز مستحبی و دعای بعد از آن در این شب

دعای شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان يازدهم دعای شیخ طوسی و کفعمی که در این شب و در سحرها بعد از نماز شفع (از جمله نمازهای شب) خوانده می شود؛

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان دوازدهم دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان:

دعای سجده پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال مخصوصه ماه رجب: شب نیمه شعبان سیزدهم سجده و دعاهای روایت شده از پیامبر به شرح زیر؛

نماز جناب جعفر طیار در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان چهاردهم خواندن نماز جناب جعفر

نماز مستحبی چهار رکعتی در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان پانزدهم نماز مستحبی چهار رکعتی در این شب به کیفیت زیر:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه شعبان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه رجب نماز مستحبی صد رکعتی به کیفیت زیر خوانده می شود:

نماز حضرت سیدالشهداء در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان ؛ نماز امام حسین علیه السلام (حضرت سیدالشهداء علیه السلام)

نماز مستحبی شش رکعتی در شب نیمه شعبان

اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان نماز مستحبی شش رکعتی به صورت زیر؛

احیای امام زین العابدین (ع) در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ از جمله‌ى بركات شب نیمه شعبان، ولادت حضرت صاحب الأمر عليه السّلام است و زيد شهيد روايت كرده است كه پدرم امام زين العابدين عليه السّلام ...

زیارت امام حسین (ع) در نیمه شعبان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان را می خوانیم:

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ امام رضا عليه السّلام: استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

دعای سجده پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال شب نیمه شعبان؛ از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در شب نیمه شعبان پیامبر نیمه شب از جای خود برمی خاست و به دعا و عبادت مشغول بود اما دعای آن حضرت:

احیا در چهار شب از سال (فضایل الاشهر الثلاثه)

حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره احیا داشتن امیرالمومنین امام علی علیه السلام در چهار شب از سال:

فضیلت شب نیمه شعبان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه شعبان؛ شب نیمه شعبان؛ شب بسیار با عظمتی است که در آن امام زمان علیه السلام متولد شدند اما فضیلت این شب از امام رضا علیه السلام:

نماز مستحبی ده رکعتی در شب نیمه شعبان (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه شعبان؛ این نماز را جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است و کیفیت خواندن آن به شرح زیر می باشد:

زیارت امام زمان (عج) به نقل از سید بن طاووس (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ در اعمال نیمه شعبان، بعد از زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه که بیان شد، این زیارت را نزد سرداب بخوان:

روزه گرفتن در ایام البیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ ایام البیض ماه شعبان يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم؛ روزه این سه روز سنت است

نماز شب پانزدهم ماه شعبان (وسائل الشیعه)

اعمال ماه شعبان؛ برای هر شب از ماه شعبان، نمازی مخصوص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. نماز شب پانزدهم:

صفحه‌ها