منوی اصلی

روز چهاردهم

زیارت امام زمان (عج) (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ این زیارت را در اعمال نیمه شعبان آورده است و در روز و شب نیمه شعبان، زیارت امام زمان به سبب ولادتشان مستحب است و اما زیارت:

نماز پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ برای شب نیمه شعبان، نمازهای بسیاری بیان شده است. این نماز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که به صورت زیر خوانده می شود:

نماز شب نیمه شعبان در کربلا (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ این از امام صادق علیه السلام روایت شده که هر کز در شب نیمه شعبان در سرزمین کربلا باشد و این نماز را بخواند، خداوند دو فرشته را بر او محافظ قرار می دهد تا ..

نماز مستحبی ده رکعتی در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ برای شب نیمه شعبان؛ نمازهای بسیاری وارد شده است. این نماز از را جبرئیل برای پیامبر آورده است:

نماز شب پانزدهم ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهای مخصوص شب های این ماه را بیان می کنیم، شب پانزدهم (شب نیمه شعبان و ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه:

زیارت حضرت علی بن الحسین (ع) و شهدا در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در شب نیمه شعبان بعد از زیارت مبسوط امام حسین علیه السلام، زیارت حضرت علی بن الحسین و سایر شهدا علیهم السلام را می خوانیم:

زیارت مبسوط امام حسین (ع) در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در شب نیمه شعبان زیارت امام حسین علیه السلام مستحب است و اگر این زیارت که یکی از زیارت های مبسوط است را بخواند، بهتر است:

احیای شب نیمه شعبان و روزه آن روز (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در اعمال شب نیمه شعبان، حدیثی از امام علی علیه السلام در احیای شب و روزۀ روز آن:

نماز مستحبی در شب های بیض ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ در روزهای بیض این ماه که روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هستند، نماز زیر را می خوانیم:

دعای کمیل در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ از جمله دعاهایی که در شب نیمه شعبان می خوانیم دعای کمیل است که از کلام خود امام علی علیه السلام به کمیل آموخته شده است:

دعای کمیل در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ علاوه بر دعاهایی که تاکنون ذکر شد که در شب نیمه شعبان خوانده می شوند، این دعا که دعای کمیل بن زیاد از کلام امام علی علیه السلام می باشد نیز در این شب وارد شده است که خوانده شود:

دعای امام صادق (ع) در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ این دعا را امام صادق علیه السلام به اسماعیل بن فضل هاشمی تعلیم فرمودند که در شب نیمه شعبان بخواند:

دعای شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمان (عج) (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ شب نیمه شعبان، شب ولادت امام زمان عج الله تعالی فرجه است و این دعا را سنت است که بخوانند که به منزله زیارت امام زمان عج الله تعالی فرجه می باشد:

دعای شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمان (عج) (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ دعا خواندن در شب نیمه شعبان مستحب است از جمله این دعا که به منزله زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه می باشد:

دعای پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ پیامبر صلی الله علیه و آله در شب نیمه شعبان این دعا را می خواندند:
اللهُمَّ اقسِم لَنَا مِن خَشیَتِکَ مَا یَحُولُ ..

نماز مستحبی صد رکعتی دیگر در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ برای شب نیمه شعبان، نمازهای بسیاری گفته اند؛ از جمله این نماز که عامه و خاصه از پیامبر (ص) روایت کرده اند که در شب نمیه شعبان، جبرئیل مرا به قبرستان بقیع برد و ..:

دعای سجده پیامبر (ص) در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ دو روایت از عایشه همسر پیامبر (ص) که ایشان زمانی که نزد عایشه در رختخواب بودند، آهسته از رختخواب بیرون می روند و به سجده و دعا می پردازند و دعای پیامبر در سجده:

نماز مستحبی ده رکعتی در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ برای شب نیمه شعبان نمازهای بسیاری گفته اند. این نماز را جبرئیل برای پیامبر آورده و گفت: یا محمد! امت خود را امر کن که در شب نیمه شعبان این نماز را (به صورت زیر) بخوانند:

نماز جناب جعفر طیار در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ برای شب نیمه شعبان نمازهای بسیاری بیان شده است، روایتی را بیان کرده ایم از امام رضا علیه السلام درباره خواندن نماز جعفر طیار در این شب:

نماز مستحبی چهار رکعتی دیگر در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نماز دیگری است که در شب نیمه شعبان خوانده می شود و چگونگی خواندن آن:

نماز مستحبی چهار رکعتی دیگر در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ نماز دیگری در شب نیمه شعبان از امام رضا علیه السلام (پدر امام موسی کاظم علیه السلام) نقل شده است که چهار رکعت است به کیفیت زیر:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ روایتی از پیامبر درباره فضیلت نماز و کیفیت آن:

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازی است که از امام علی علیه السلام نقل شده است که در شب نیمه شعبان به صورت زیر خوانده شود:

دعای بین نمازهای شب در شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ بعد از هز دو رکعت از نمازهای شب در شب نیمه شعبان، دعایی وارد شده که می خوانیم:

دعای شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ دعای شب نیمه شعبان را می خوانیم:

دعای شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ دعای شب نیمه شعبان را می خوانیم:

نماز مستحبی شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهایی که در شب نیمه شعبان خوانده می شود بسیار است. از جمله این نماز است که روای پرسیده: بهترین دعاها در این شب؟ جواب: بعد از نماز عشا، دو رکعت نماز به کیفیت زیر به جا آور و ..:

نماز مستحبی شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ نمازهایی که در شب نیمه شعبان خوانده می شود بسیار است. یکی از آنها؛ ابو یحیی در فضیلت نیمه شعبان از امام صادق علیه السلام پرسید: بهترین عمل در این شب چیست؟ فرمود: این نماز را (به کیفیت زیر) بعد از نماز عشا بخوان و ..

فضیلت شب نیمه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ فضیلت شب نیمه شعبان از دیدگاه امام باقر علیه السلام:

فضیلت شب نیمه شعبان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شعبان؛ به فضیلت هایی که شب نیمه شعبان دارد در حدیثی از امام صادق علیه السلام می پردازیم:

صفحه‌ها