منوی اصلی

روز عاشورا

زیارت عاشورا (بلدالامین)

اعمال ماه محرم؛ این ماه آخرین ماه حرام است و در روز دهم این ماه، امام حسین علیه السلام کشته و به شهادت رسیدند. و زیارت اییشان در این روز وارد شده است که می خوانیم:

فضیلت زیارت امام حسین (ع) در شب و روز عاشورا (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ شب و روز دهم ماه، به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه هركه در شب عاشورا نزد قبر شريف آن حضرت باشد و..:

فضیلت زیارت امام حسین (ع) در شب و روز عاشورا (مصباح المتهجد)

ماه محرم؛ و در روز دهم ماه، سید و مولای ما، ابی عبدالله الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شد. فضیلت زیارت امام در شب و روز عاشورا

تلاوت سوره اخلاص در روز عاشورا (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز دهم که روز عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام است، هر کس در این روز سوره اخلاص را تلاوت کند، خدا به او نظر رحمت می کند و ...

لعن فرستادن بر قاتل امام حسین (ع) (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز دهم که روز عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام است، و در این روز بر قاتلان آن حضرت لعنت كند، بگويد:

ترک کارهای دنیوی در روز عاشورا (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز دهم محرم که روز شهادت امام حسین علیه السلام است و دلیل ترک کارهای دنیوی از قبیل جمع کردن غذا و ..:

کراهت روزه در روزهای نهم و دهم محرم (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ و بهتر آن است كه روز نهم و دهم را روزه ندارد؛ زیرا ...:

آداب روز عاشورا (مصباح المتهجد)

ماه محرم؛ و در روز دهم ماه، سید و مولای ما، و در روز عاشورا، غم و اندوه آل محمد علیهم السلام اضافه می گردد و مستحب است ...:

زیارت عاشورا (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ روز دهم محرم که روز عاشورا است و اما زیارت مشهور امام حسین علیه السلام:

آخرین دعای امام حسین (ع) در روز عاشورا (بلدالامین)

اعمال ماه شعبان؛ آخرین دعای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا است که روایت شده در این روز خوانده شود:

صفحه‌ها