منوی اصلی

روز عرفه

نماز امام علی (ع) در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- نماز امام علی علیه السلام را می خوانیم:

تسبیحات پیامبر (ص) در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، تسبیحات پیامبر صلی الله علیه و آله را در این روز می خوانیم:

صلوات روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، از دیگر اعمال این روز خواندن صلواتی است که ازا مام صادق علیه السلام نقل شده است:

دعای ام داود در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم در این روز دعای ام داود را که ذکر آن در اعمال رجب گذشت نیز می خوانیم.

تسبیح مفصل در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم و عمل دیگر در این روز، تسبيحی كه ثواب آن بسیار است:

دعای اللهم من تعبا و تهیا در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز عرفه، روز نهم ماه ذی الحجه می باشد و این دعا را در این روز می خوانیم:

دعای امام سجاد (ع) در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم دعای علی بن الحسین علیهما السلام را که شیخ طوسی در مصباح المتهجد ذکر فرموده است می خوانیم: اَللَّهُمَّ اَنتَ اللهُ رَبُّ العَالَمِینَ.

دعای چهل و هفتم صحیفه در روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم که دعای چهل و هفتم صحیفه امام سجاد علیه السلام نیز را در این روز می خوانیم

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال ماه ذی الحجه- روز نهم، از جمله دعاهاى مشهور اين روز دعاى امام حسین عليه السلام است

زیارت جامعه در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم، زیارت جامعه سوم (زیارت جامعه) را در این روز می خوانیم.

دعای آخر روز عرفه (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- در آخر روز عرفه بخوان‏:

دعای عشرات در روز عرفه

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم- در آخر روز عرفه، دعای عشرات را می خوانیم:

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ ششم زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه

تسبیح مفصل در روز عرفه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز عرفه و تسبیحی که در این روز بعد از دعای امام سجاد علیه السلام خوانده می شود:

دعای روز عرفه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در ملحقات دوم مفاتیح، دعاهایی که در مفاتیح به واسطه طولانی بودن آنها ذکر نشد، را بیان می کنیم: چهارم- دعایی است که بعد از تسبیح مفصل در روز عرفه می خوانیم:

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ بعد از خواندن دعای امام سجاد علیه السلام در روز عرفه، دعای امام حسین علیه السلام در این روز را آورده است:

دعای عرفه امام صادق (ع) (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ به نقل از امام صادق علیه السلام: در روز عرفه، هنگام زوال خورشید، نماز ظهر و عصر را بخوان و بعد به محل وقوف برو و ...

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (مصباح المتهجد)

اعمال ماه ذی الحجه که در آن حج نیز انجام می گیرد؛ زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه فضیلت های بسیاری دارد از جمله:

دعای امام سجاد (ع) در روز عرفه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ از جمله دعاهایی که در روز عرفه خوانده می شود، این دعاست که از امام سجاد علیه السلام نقل شده و بعد از دعای 47 صحیفه آورده شده است:

دعای چهل و هفتم صحیفه در روز عرفه (بلدالامین)

ماه ذی الحجه؛ روز عرفه، روز نهم ماه است پس بخوان دعای امام سجاد علیه السلام را در روز عرفه و ..

دعای اللهم من تعبا و تهیا در روز عرفه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز عرفه، روز نهم ماه می باشد و بعد از نماز روز عرفه که هنگام زوال آفتاب خوانده می شود، این دعا را می خوانیم:

نماز روز عرفه هنگام زوال آفتاب (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز عرفه، روز نهم ماه می باشد. هنگامی که وقت زوال خورشید شد، به زیر آسمان برو و ...

روزه گرفتن در روز عرفه (بلدالامین)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم ماه، روز عرفه است و روزه گرفتن در ان مستحب است برای کسی که ...

دعای امام حسین (ع) در روز عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم که روز عرفه است و از جمله دعاهای مشهور این روز، دعای امام حسین است:

سیره برخی معصومان (ع) هنگام دعا در موقف عرفات (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ در روز نهم ذی الحجه (عرفه) دعاهایی وارد شده است از جمله این دعا که از امام رضا علیه السلام نقل شده است که معصومین در روز عرفه این چنین دعا می کردند:

دعای چهل و هفتم صحیفه در روز عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم ماه که روز عرفه است و بهترین دعاها در این روز، دعای صحیفه کامله است:

اذکار قبل از خواندن دعای عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم ماه همان روز عرفه است. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هنگامی که خواهد مشغول دعا شود بخواند:

نماز روز عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم ماه که روز عرفه است و از جمله اعمال آن، دو رکعت نماز در زیر آسمان و ..

روزه گرفتن در روز عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم ماه که روز عرفه نامیده شده است، از اعیاد بزرگ است و اما در مورد روزه در این روز ...:

فضیلت روز عرفه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم این ماه، روز عرفه و از اعیاد بزرگی است و بهترین اعمال در این روز دعاست. حتی مستحب است ...

صفحه‌ها