منوی اصلی

زیارتنامه های امام علی (ع)

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ علت وجود بلا و نزول آن

علت وجود بلا و نزول آن

پس از بیان این واقعیت که وجود این عالم با بلاها مقرون است حال باید علت آن روشن شود تا هم از نظر اعتقادی دچار سردرگمی نشویم و هم از جهت عملی  راه خود را پیدا کنیم  . با تأمل در وجود خود که فطرتاً طالب کمال مطلق هستیم و با دقت در آیات قرآنی، به دست می آید که کمالات حقیقی جز در سایه امتحان و آزمایش حاصل نشده و بروز نخواهد کرد و خداوند متعال هم خصوصیات این عالم را بر این اساس قرار داده تا جوهره وجودی انسان در اعمال نیکو شکل گرفته و آشکار شود و در بیان نحوه خلقت کلی این عالم  گاهی می فرماید:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ‏ »؛ وجود بلا در دنیا

در بخشی از زیارت امین الله، زائر از خداوند می خواهد که نفس او را در برابر بلایایی که بر آن نازل می شود صبور قرار دهد و چنین می گوید: 

«صابرة علی نزول بلائک»

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن در زمین

خداوند برای انسان مؤمن با عمل صالحش محبت موجودات را قرار داده است به گونه ای که آنها را مجذوب به و می گرداند و زمین و اهل آن از چنین موجوداتی می باشند.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن انسان

معنای محبوب شدن انسان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله

 

 

متن زیارت امین الله

شرح

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ راههای اظهار محبت به ائمه علیهم السلام

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ آثار و لوازم محبت به ائمه علیهم السلام

آثار محبت به ائمه علیهم السلام

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ علت سفارش به محبت ائمه علیهم السلام

در آیات و روایات سفارش فراوانی به محبت و دوستی اهل بیت علیهم السلام شده است.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ مراتب محبت به ائمه علیهم السلام

محبت رابطه جذب و انجذاب بین چیزی و موجود صاحب کمال است . به گونه ای که محب با آن مرتبط باشد و چون بین ما و ائمه علیهم السلام یک چنین ارتباطی برقرار است - این مطلب در علم کلام اثبات شده است - رابطه محبت وجود دارد . هر مقدار معرفت ما نسبت به این ارتباط و کمال وجودی ایشان بیشتر باشد محبت و لوازمش بیشتر خواهد بود . از این جهت خود ائمه علیهم السلام برای آن مراتبی را ذکر کرده اند. 

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛« مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ محبت انبیاء نسبت به ائمه علیهم السلام

ویژگیهای اولیای برگزیده خداوند

با بررسی آیات قرآنی به دست می آید که خداوند برای مؤمنین مقامات و درجاتی از جهت ایمان و لوازم آن معرفی کرده است :

انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم (1)

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ »؛ معنا و مراتب محبت

در بخشی از زیارت امین الله، حضرت سید الساجدین علیه السلام از خداوند درخواست دارد که نفس او را دوستدار اولیای خاص خود قرار دهد و می فرماید: « مُحِبَّةً لِصَفْوَةِ أَوْلِيَائِكَ ». در این بخش به تحلیل معنای محبت و مراتب آن پرداخته می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَ سَمَائِكَ »؛ محبوب شدن در آسمان

 
 
با مطالب گذشته روشن شد که مؤمن با التزام به لوازم ایمان و محبت به خداوند متعال، محبوب خداوند می شود، علاوه بر آن محبوب موجودات دیگر نیز می گردد همان طور که در آیه 96 سوره مریم می فرماید: خداوند برای مؤمنین که عمل صالح انجام دهند محبت قرار داده است، این آیه مطلق است شامل هر موجودی و از جمله انسانها شده و نیز شامل دنیا و آخرت می گردد، حال با توجه به این فراز از زیارت موجودات به آسمان و زمین تقسیم شده و آسمان نیز به اهل آسمان و خود آن تقسیم می گردد که هر یک از جداگانه بررسی می کنیم. 

 محبوب شدن نزد اهل آسمان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ آداب دعا کردن

 

از آنجا که دعا، خواندن موجودی است که کمال مطلق می باشد و به مقتضای لطف عام و عنایت خاصش به انسان مؤمن او را ترغیب به خواندن  خویش نموده و فرموده است : ادعونی استجب لکم(1)

و به سبب همین اذن است که بنده ضعیف و فقیر علی الاطلاق توان خواندن او را پیدا می کند و خواندن حق تعالی در حقیقت یک نوع حضور در مجلس قرب اوست . همان طور که خداوند می فرماید:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ استجابت دعا

شرایط استجابت دعا

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « معنای السلام علیک »

سلام بر حضرات ائمه علیهم السلام در زیارتها می تواند دو گونه اراده شده باشد: اول : سلام خداوند بر آنان. دوم : سلام زائر بر آنان

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ »؛ بایدها و نبایدهای دعاکردن

خصوصیت دعا

پس از روشن شدن حقیقت و کیفیت و اقسام دعا، ائمه علیهم السلام برای دعا در مقام طلب حوائج خصوصیاتی را ذکر فرموده اند و قرآن کریم نیز به بعضی از آنها اشاره دارد و ما آنها را تحت این عناوین دسته بندی می کنیم. 

1- خواستن تمامی نیازها 

انسان از آنجا که در تمامی خصوصیات وجودیه فقیر درگاه بی نیاز الهی است چه در امور کوچک و چه بزرگ، چه در اموری که در نظرش اهمیت دارد و یا غیر آن امور، خداوند می فرماید:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعة بذکرک و دعائک »؛ حقیقت و کیفیت دعا

در بخشی از شرح  فراز« مولعة بذکرک و دعائک » در زیارت امین الله به حقیقت و اهمیت دعا پرداخته شده است:

دعا یکی از مصادیق آشکار و مهم ذکر لفظی است که موجب ذکر قلبی پروردگار متعال می شود و به جهت اهمیت آن و داشتن شرایط خاص به خود، جداگانه شده است، از این جهت تمامی موانع اشتیاق به ذکر الهی و اسباب و شرایط تحصیل آن که قبل از این ذکر شد در اینجا نیز می آید و به سبب اهمیت دعا در حصول ذکر، مطالبی را در رابطه با دعا ذکر می کنیم تا با توجه و مراعات آنها حالت اشتیاق به آن پیدا شده و رو به افزایش باشد.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ «مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏»؛ مصادیق یاد قلبی خداوند

در توضیح بند «مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏» گفته شده که خداوند به دو روش زبانی و قلبی یاد می شود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ »؛ مراتب یاد خداوند

در بخشی از زیارت امین الله می خوانیم: « مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَ دُعَائِكَ‏ ».

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مولعه بذکرک و دعائک »؛ اشتیاق به ذکر پروردگار

امام سجاد علیه السلام در عبارت « مولعة بذکرک و دعائک » در زیارت امین الله از خداوند درخواست می کنند که حالت حرص و اشتیاق به ذکر و دعای پروردگار را در نفس ایشان ایجاد کند.

اما  « اشتیاق به یاد خداوند » دارای موانع ، اسباب و آثاری است که در ادامه  بررسی می شوند.

موانع اشتیاق به یاد پروردگار

برای تحصیل کمالات نفسانی باید به موانع حصول آن متوجه بود تا در مقام عمل به آن مرتکب نشویم و اسباب اتصاف به کمالات بهتر فراهم شود همان طور که روش تربیتی قرآن کریم آن است که پس از بیان هدف حقیقی از وجود انسان و راه رسیدن به آن دوستان و رفیقان آن:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ »؛ آثار اعتقاد به قضا و قدر

 

شرح بند « اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ » از زیارت شریف امین الله شامل چهار بخش است:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ »؛ رابطه قضا و قدر با اختیار

شرح بند « اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ » از زیارت شریف امین الله شامل چهار بخش است:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ »؛ تحلیل معنای قضا و قدر

شرح بند « اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ » از زیارت شریف امین الله شامل چهار بخش است:

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ معنای « اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ »

در زیارت شریفه امین الله، حضرت امام زین العابدین علیه السلام پس از عرض ارادت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام سیزده صفت از صفات برجسته اولیای الهی و انسانهای کامل را از خداوند متعال طلب می نماید، البته خود آن حضرت متصف به اعلی درجه این صفات می باشند .

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله ؛ معنای « وَ أَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ »

در بخشی از زیارت شریف امین الله ، زائرخطاب به امام معصوم عرض می کند که خداوند بر دشمنانت حجت را الزام كرد با آنكه در وجود تو حجتهاى بالغه الهيه بر جميع خلق تمام بود.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله ؛ معنای « وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ (ص) »

 

در بخشی از زیارت امین الله، زائر شهادت می دهد به اینکه امام به کتا ب و سنت عمل کرده است:

« وَ عَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَ اتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‏ حَتَّى دَعَاكَ اللَّهُ إِلَى جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ‏ »

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله ؛ معنای « اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده »

« اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده »، این بخش از زیارت امین الله شامل گواهی دادن بر کمال مجاهده امام برای خدا است.

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله ؛ معنای « وَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ »

حجت به معنای دلیل و برهان است و دلیل بودن ائمه علیهم السلام بر بندگان سه معنای اصلی دارد.

دعای بعد از زیارت هر یک از ائمه (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل یازدهم؛ مقام دوم : دعایی که بعد از زيارت هر يك از ائمه عليهم السلام می خوانیم:

زیارت جامعه ائمه المومنین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

سومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، زيارت جامعه أئمة المؤمنين است كه هر امامى را در هر وقت از شهور و ايام به آن زيارت مى‏ توان كرد

صفحه‌ها