منوی اصلی

موضوعات در نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: کمک به نیازمندان

شرح نامه 31 نهج البلاغه: کمک به نیازمندان

در برداشت امام علی (عليه السلام)، شخص فقير و مستمندى كه از انسان چيزى طلب می كند، در حقيقت براى خدمت كردن به او آمده است.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: رعایت انصاف و عدالت

اخلاق اداری در نهج البلاغه: رعایت انصاف و عدالت

امام على (علیه السلام) كارگزاران و كاركنان دستگاه ادارى خود را پيوسته به عدالت و انصاف فراخوانده است.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نقش باورهاى دينى در اخلاق ادارى

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نقش باورهاى دينى در اخلاق ادارى

در انديشه توحيدى امام على عليه السلام، ايمان به حقيقت هستى و باورهاى دينى، در اصلاح اخلاق ادارى نقشى مبنايى دارد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند گرفتن از گذشتگان

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند گرفتن از گذشتگان

امام علی علیه السلام: اخبار گذشتگان را بر قلب خود عرضه بدار و آنچه بر سر آنان آمده به يادش بياور، گويا تو هم به زودى همچون يكى از آنان خواهى شد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: راه سخت آخرت

شرح نامه 31 نهج البلاغه: راه سخت آخرت

امام علی علیه السلام: بدان كه در جلو تو راهى است كه مسافت و فاصله ى زياد و رنج شديد دارد. و تو از نيكو طلب كردن و از مقدار كافى زاد و توشه كه تو را به منزل برساند بى نياز نيستی.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خشوع در برابر خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خشوع در برابر خدا

امام علی علیه السلام: زمانى كه به راه راست خود هدايت يافتى، پس در خاشعترين حالات براى پروردگارت باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خودپسندی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: خودپسندی

امام علی علیه السلام: بدان كه از خود راضى بودن، ضد درستى و رشد، و آفت عقلها است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: كنترل زبان

شرح نامه 31 نهج البلاغه: كنترل زبان

امام علی علیه السلام: نگو، آنچه را كه دوست ندارى براى تو گفته شود.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پرهيز از سخن بدون علم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نهی از سخن بدون علم

امام علی علیه السلام: و نگو آنچه را كه نمی دانى، اگرچه آنچه را می دانى كم باشد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاك خشنودى از مردم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاك خشنودى از مردم

امام علی علیه السلام: از مردم به آن میزان که خودت براى آنان راضی و خشنود مى شوى، خشنود باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاک زشتی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: ملاک زشتی

امام علی علیه السلام: زشت بدان از خودت، آنچه را که از غير خودت زشت ميدانى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نهی از ظلم، دعوت به نیکی

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نهی از ظلم، دعوت به نیکی

امام علی علیه السلام: ستم نكن همچنان كه دوست نميدارى درباره ات ستم شود و نيكى كن همچنانكه دوست دارى كه به تو نيكى شود.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مهر‌ورزى با مردم

اخلاق اداری در نهج البلاغه: مهر‌ورزى با مردم

علی(علیه السلام) چنان بر مهر‌ورزى اهتمام كرده كه آن را حقى از جانب مردمان بر گردن كارگزاران معرفى نموده و فرموده است كه هرچه كارگزاران بالاتر روند، بايد ميزان مهرورزى آنان به مردمان بيشتر شود.

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نظارت و بازرسى

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نظارت و بازرسى

امام على (علیه السلام) بصراحت بيان مى‏ فرمايد كه نظارت، بازرسى و پيگيرى كارها و رفتار كارگزاران نظام ادارى سبب مى ‏شود كه آنان پايبند اخلاق ادارى شوند و اين امر ضامن امانتدارى و خوشرفتارى آنان است.

اخلاق اداری

اخلاق اداری در نهج البلاغه: نگاه به مردمان‏

اخلاق ادارى مطلوب زمانى سازمان مى‏ يابد كه كاركنان نظام ادارى به مردمان از منظرى درست بنگرند، خود را كارگزار، خزانه‏ دار، وكيل و خدمتگزار مردم ببينند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آنچه برای خود می‌پسندی...

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آنچه برای خود می‌پسندی...

امام علی علیه السلام: براى ديگران دوست بدار، آنچه را كه براى خودت دوست ميدارى، و خوش ندار براى ديگران، آنچه را براى خودت خوش ندارى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نگاه مردم به دنیا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: نگاه مردم به دنیا

انسانی كه فريب ظواهر دنیا را خورده، بهترين جا و اقامتگاه را همين جهان مى داند، و هرگز نمى تواند توجه به جهان ديگر كند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آثار معرفت خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آثار معرفت خدا

امام علی علیه السلام: خداوند تو را امر نفرموده جز به نيكوئى و نهى نفرموده تو را مگر از قبيح و اعمال زشت.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: صفات خداى تعالى

او خداى يگانه است، همچنانكه خويشتن را وصف فرموده

شرح نامه 31 نهج

شرح نامه 31 نهج البلاغه: يگانگى خداى تعالى

امام علی علیه السلام: اگر براى پروردگار تو شريكى بود، هر آينه رسولان او به سوى تو مى آمدند و آثار ملك و نشانه هاى سلطنت و اقتدار او را ميديدى.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پيامبر، بهترین معلم خداشناسى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پيامبر، بهترین معلم خداشناسى

امام علی علیه السلام: احدى خبر نداده از خداوند، آنطور كه پيامبر صلى الله عليه و آله خبر داده؛ پس به پيشرو بودن او در مسير زندگى و رهبرى او به سر منزل سعادت، خشنود باش.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: تمسک به خدا

امام علی علیه السلام: چنگ بزن به -دامان- آن كسي كه تو را آفريد و به تو روزى داد و اندام تو را معتدل و هموار گردانيد؛ پس باید پرستش و بندگى تو براى او باشد و رغبت و ميل تو به سوى او و ترس تو از او باشد.

شرح نهج البلاغه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: جهل انسان به اسرار هستى

امام علی علیه السلام: اگر چيزى از امور مربوط به خدا بر تو مشكل آمد، آن را بر جهل و نادانى خودت به آن چیز حمل كن.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: مبداء همه امور

امام علی علیه السلام: بدان كه مالك مرگ، همان مالك زندگى است و آفريننده، همان مرگ دهنده است و نيست كننده، همان باز گرداننده است و درد و گرفتارى دهنده، همان عافيت بخش و رهاننده است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: استمداد از خدا در طلب علم

شرح نامه 31 نهج البلاغه: استمداد از خدا در طلب علم

انسان همواره محتاج و نيازمند است و در هر كارى بايد از خداوند مدد خواسته و از او يارى بجويد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

شرح نامه 31 نهج البلاغه: پند پذیرى

انسان باید در برابر مطالب عالى و معارف حياتبخش، تواضع كرده و تسليم شود و عمل کند و مطالب سودمند را آويزه گوش خود قرار داده و در مراحل مختلف از آن كلمات زندگى ساز الهام بگيرد.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: بهترین وصایا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: بهترین وصایا

امام علی علیه السلام: بدان اى فرزند كه محبوبترين وصيتى كه آن را به كار بگيرى در نزد من، تقواى الهى است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توجه به تربيت فرزند

شرح نامه 31 نهج البلاغه: توجه به تربيت فرزند

مهربانى درباره فرزند، موجب اهتمام ورزيدن درباره اوست. و مهم شمردن كار فرزند، اقتضا مى كند كه ادب آموزى او را مهم بشمرد و مقدم بر همه امور بداند.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انتقال تجارب

شرح نامه 31 نهج البلاغه: انتقال تجارب

سخن گفتن و نشست و برخاست و رفت و آمد با پيران روشن ضمير و مربيان صالح، غالباً الهام بخش است.

شرح نامه 31 نهج البلاغه: طلب خير از خدا

شرح نامه 31 نهج البلاغه: طلب خير از خدا

استخاره يك نوع توسل به دربار الهى است و فقط در مقام ترديد به كار برده مى شود كه راههاى عادى بسته باشد، وگرنه كارى كه راه مخصوص دارد بايد از راهش وارد شد و با وجود طريق واضح، مجالى براى استخاره نيست.

صفحه‌ها