منوی اصلی

صوت

دانلود مقتل و روضه : "تشنگی علی اکبر (ع) پس از نبرد و بازگشت به سوی ابی عبدالله (ع)" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : تشنگی علی اکبر (علیه السلام) پس از نبرد و بازگشت به سوی ابی عبدالله (علیه السلام)

روضه : "تشنگی علی اکبر (ع) پس از نبرد و بازگشت به سوی ابی عبدالله (ع)" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "نحوه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام براساس نقل شیخ مفید" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : نحوه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام براساس نقل شیخ مفید

روضه : "نحوه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام براساس نقل شیخ مفید" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "نحوه شهادت طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام براساس نقل تاریخ یعقوبی" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : نحوه شهادت طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام براساس نقل تاریخ یعقوبی

روضه : "نحوه شهادت طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام براساس نقل تاریخ یعقوبی" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید

روضه : "اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "قاسم بن الحسن (علیهما السلام) در زیارت ناحیه مقدسه" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : قاسم بن الحسن (علیهما السلام) در زیارت ناحیه مقدسه

روضه : "قاسم بن الحسن (علیهما السلام) در زیارت ناحیه مقدسه" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : شهادت حضرت عبدالله بن حسن (علیه السلام)

دانلود روضه : شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "در آغوش گرفتن سر امام حسین (ع) توسط دو دلداده: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س)" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : در آغوش گرفتن سر امام حسین (علیه السلام) توسط دو دلداده: راهب نصرانی و حضرت رقیه (سلام الله علیها)

روضه : "در آغوش گرفتن سر امام حسین (ع) توسط دو دلداده: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س)" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "اصابت سنگ و تیر به مسلم بن عقیل و شباهت های مسلم بن عقیل با حضرت سید الشهدا " با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : اصابت سنگ و تیر به مسلم بن عقیل و شباهت های مسلم بن عقیل با حضرت سید الشهدا (علیه السلام)

روضه : "اصابت سنگ و تیر به مسلم بن عقیل و شباهت های مسلم بن عقیل با حضرت سید الشهدا " با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "ضربت بر لب و دندان مسلم بن عقیل و شباهت با حضرت سیدالشهدا (ع)" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : ضربت بر لب و دندان مسلم بن عقیل و شباهت با حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)

روضه : "ضربت بر لب و دندان مسلم بن عقیل و شباهت با حضرت سیدالشهدا (ع)" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "حضور امیرالمومنین (ع) در کربلا + ورود امام حسین (ع) به کربلا + فرازهایی از ناحیه مقدسه " با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : حضور امیرالمومنین (علیه السلام) در کربلا + ورود امام حسین (علیه السلام) به کربلا + فرازهایی از ناحیه مقدسه

روضه : "حضور امیرالمومنین (ع) در کربلا + ورود امام حسین (ع) به کربلا + فرازهایی از ناحیه مقدسه " با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "تاراج خیام امام حسین علیه السلام پس از شهادت آن حضرت" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : تاراج خیام امام حسین علیه السلام پس از شهادت آن حضرت

روضه : "تاراج خیام امام حسین علیه السلام پس از شهادت آن حضرت" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "زیارت جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : زیارت جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین

روضه : "زیارت جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "ورود امام حسین (ع) به کربلا و آمدن زینب کبری (س) به قتلگاه" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : ورود امام حسین (علیه السلام) به کربلا و آمدن زینب کبری (سلام الله علیها) به قتلگاه

روضه : "ورود امام حسین (ع) به کربلا و آمدن زینب کبری (س) به قتلگاه" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "شهادت جون غلام سیدالشهدا (ع) و دعای حضرت بر وی" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : شهادت جون غلام حضرت و دعای امام حسین (علیه السلام) بر وی

روضه : "شهادت جون غلام سیدالشهدا (ع) و دعای حضرت بر وی" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : شباهت حضرت مسلم با امام حسین علیه السلام در تشنگی

مقتل و روضه : شباهت حضرت مسلم با امام حسین علیه السلام در تشنگی

روضه : شباهت حضرت مسلم با امام حسین علیه السلام در تشنگی

دانلود مقتل و روضه : "لحظات آخر عمر مبارک امام حسن علیه السلام و توصیه های آن حضرت به جناده" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : لحظات آخر عمر مبارک امام حسن علیه السلام و توصیه های آن حضرت به جناده

روضه : "لحظات آخر عمر مبارک امام حسن علیه السلام و توصیه های آن حضرت به جناده" با نوای میثم مطیعی

دانلود روضه : سلب امام حسین علیه السلام بعد از شهادت بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : تاراج لباسهای امام حسین علیه السلام بعد از شهادت

روضه : سلب امام حسین علیه السلام بعد از شهادت بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف با نوای میثم مطیعی

دانلود روضه : "فرازهایی از مقتل حضرت سید الشهدا بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : فرازهایی از مقتل حضرت سید الشهدا (علیه السلام) بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف

روضه : "فرازهایی از مقتل حضرت سید الشهدا بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : خطبه زین العابدین علیه السلام در کوفه

مقتل و روضه : خطبه زین العابدین علیه السلام در کوفه

مقتل و روضه : خطبه زین العابدین علیه السلام در کوفه

دانلود روضه : "جسارت عبیدالله بن زیاد (لعنة الله علیه) به دهان مبارک امام حسین علیه السلام" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : جسارت عبیدالله بن زیاد (لعنت الله علیه) به دهان مبارک امام حسین علیه السلام

روضه : "جسارت عبیدالله بن زیاد (لعنة الله علیه) به دهان مبارک امام حسین علیه السلام" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : "مسلمان شدن مرد یهودی به واسطه سر مقدس امام حسین علیه السلام" با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : مسلمان شدن مرد یهودی به واسطه سر مقدس امام حسین علیه السلام

روضه : "مسلمان شدن مرد یهودی به واسطه سر مقدس امام حسین علیه السلام" با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : جریان بی تابی حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) در شب عاشورا با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : جریان بی تابی حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) در شب عاشورا

روضه : جریان بی تابی حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) در شب عاشورا با نوای میثم مطیعی

دانلود روضه : مقتل حضرت سید الشهدا بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : مقتل حضرت سید الشهدا بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف

روضه : مقتل حضرت سید الشهدا بر اساس نقل سید بن طاووس در لهوف با نوای میثم مطیعی

دانلود مقتل و روضه : آیا این سرزمین کربلاست؟ با نوای میثم مطیعی

مقتل و روضه : آیا این سرزمین کربلاست؟

روضه : آیا این سرزمین کربلاست؟ با نوای میثم مطیعی

کتاب صوتی: مقتل خوانی کتاب  نفس المهموم - شیخ عباس قمی

کتاب صوتی: مقتل خوانی کتاب نفس المهموم - شیخ عباس قمی

نفس المهموم كتابی است در مقتل حضرت اباعبدالله علیه السلام به عربی این كتاب را شیخ عباس قمی در مصیبت حضرت سیدالشهداء نوشته و از بهترین و معتبرترین مقاتلی است كه تاكنون به رشته تحریر درآمده است.

 مقتل خوانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

مقتل خوانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

در این مجموعه 9 قطعه فایل صوتی از مقتل خوانی رهبر انقلاب ارائه شده است.

نزار القطری

مداحی نزار قطری: انا مظلوم حسین (صوت)

دانلود نوحه عربی انا مظلوم حسین(ع) با صدای نزار قطری

صفحه‌ها