منوی اصلی

تصویر

فایل لایه باز (psd) پوستر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

پوستر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام (1)

فایل لایه باز (psd) پوستر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

بروشور: "خورشید یازدهم" ویژه ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

بروشور: "خورشید یازدهم" ویژه ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

بروشور: "خورشید یازدهم" ویژه ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

امام حسن عسکری (ع) : هرکس از روی مردم شرم و پروا نکند، از خدا هم پروا نخواهد کرد.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : شرم و حیا (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : هرکس از روی مردم شرم و پروا نکند، از خدا هم پروا نخواهد کرد.

امام حسن عسکری (ع) : پرتلاش ترین و سخت کوش ترین مردم، کسی است که گناهان را ترک کند

احادیث امام حسن عسکری (ع) : ترک گناه ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : پرتلاش ترین و سخت کوش ترین مردم، کسی است که گناهان را ترک کند

احادیث امام حسن عسکری (ع) : تواضع (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): سلام کردن به هرکه بر او می گذری  و نشستن در جای پایین مجلس، از تواضع است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : بهترین برادر (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): بهترین برادرانت کسی است که خطای تو را فراموش کند  و نیکی تو را به یاد داشته باشد.

 امام حسن عسکری (ع): پارساترین مردم کسی است که هنگام برخورد با شبهه و مشتبه، توقف کند

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پارساترین مردم (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): پارساترین مردم کسی است که هنگام برخورد با شبهه و مشتبه، توقف کند

 امام حسن عسکری (ع): عبادت، روزه و نماز بسیار نیست؛ بلکه عبادت، تفکر بسیار در امر خداوند است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : با ارزش ترین عبادتها (+پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): عبادت، روزه و نماز بسیار نیست؛ بلکه عبادت، تفکر بسیار در امر خداوند است.

 امام حسن عسکری (ع): بنده ی بدی است آن که دو رو و دو زبان باشد. در مقابل، از برادرش تعریف کند و پشت سر، او را بخورد.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : نکوهش دورویی و نفاق (+پوستر و بنر)

بنده ی بدی است آن که دو رو و دو زبان باشد. در مقابل، از برادرش تعریف کند و پشت سر، او را بخورد. 


امام حسن عسکری (ع) : هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد

احادیث امام حسن عسکری (ع) : حق و باطل ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : هیچ فرد با عزّتی حق را رها نکرد، مگر آن که خوار شد 

 امام حسن عسکری (ع): دل احمق در دهان اوست،  و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

احادیث امام حسن عسکری (ع): سنجیده سخن گوی (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): دل احمق در دهان اوست،  و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست.

امام حسن عسکری (ع) : کم آسایش ترین مردم، کینه توز است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : کینه توزی ( + پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : کم آسایش ترین مردم، کینه توز است.

امام حسن عسکری (ع) : برای بهره ها مراتب و درجاتی است، پس در چیدن میوه ای که نرسیده است شتاب مکن، چرا که در وقتش به دست خواهد آمد.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پرهیز از شتاب ( پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : برای بهره ها مراتب و درجاتی است، پس در چیدن میوه ای که نرسیده است شتاب مکن، چرا که در وقتش به دست خواهد آمد.
امام حسن عسکری (ع) : در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : ادب ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

امام حسن عسکری (ع) : سخاوت حدّی دارد، اگر از حدّش بگذرد، اسراف است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : میانه روی ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : سخاوت حدّی دارد، اگر از حدّش بگذرد، اسراف است. حزم و احتیاط، اندازه ای دارد، اگر از اندازه بگذرد، ترس است. 

امام حسن عسکری (ع) : هرکس در مجلسی به نشستن در جایی پایین تر از شأن خودش راضی باشد،

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پاداش تواضع ( +پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : هرکس در مجلسی به نشستن در جایی پایین تر از شأن خودش راضی باشد، همواره خداوند و فرشتگان بر او درود می فرستند، تا وقتی که از جایش برخیزد.

امام حسن عسکری (ع) : ضعیف ترین دشمنان از نظر کید و مکر،  کسی است که دشمنی اش آشکار باشد

احادیث امام حسن عسکری : ضعیف ترین دشمن (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : ضعیف ترین دشمنان از نظر کید و مکر،  کسی است که دشمنی اش آشکار باشد

امام حسن عسکری (ع) : بر مردم زمانی خواهد آمد که چهره هایشان خندان و شاد است، ولی دلهایشان تاریک و گرفته است

احادیث امام حسن عسکری (ع) : عصر غیبت ( + پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : بر مردم زمانی خواهد آمد که چهره هایشان خندان و شاد است، ولی دلهایشان تاریک و گرفته است

 امام حسن عسکری (ع):بهتر از زندگی، چیزی است که چون آن را از دست دهی از «زندگی» بدت آید.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : زندگی (+پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع):بهتر از زندگی، چیزی است که چون آن را از دست دهی از «زندگی» بدت آید. 

 امام حسن عسکری (ع): فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نمی ورزند.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : فروتنی (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نمی ورزند.

 امام حسن عسکری (ع):هرکس برادرش را در نهان موعظه کند، او را آراسته است.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : نصیحت کردن (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع):هرکس برادرش را در نهان موعظه کند، او را آراسته است. 

 امام حسن عسکری (ع): هرکس نیکی بکارد، خوشی و شادمانی درو می کند. و هرکس بدی بکارد، پشیمانی درو می کند.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : عاقبت نیکی و بدی (+پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): هرکس نیکی بکارد، خوشی و شادمانی درو می کند. و هرکس بدی بکارد، پشیمانی درو می کند.

 امام حسن عسکری (ع): دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست

احادیث امام حسن عسکری (ع) : ایمان و کار خیر (+ پوستر و بنر)

​ امام حسن عسکری (ع): دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن دو نیست:ایمان به خدا و سودرسانی به برادران.

امام حسن عسکری (ع) : از خدا پروا کنید و زینت (ما) باشید، ‌نه مایه ی عار و ننگ.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : پیروی از اهل بیت (+پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : از خدا پروا کنید و زینت (ما) باشید، ‌نه مایه ی عار و ننگ. 

امام عسکری(ع) : شرک ورزی (و ریا) در مردم،پنهان تر است از جنبیدن و حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک.

احادیث امام حسن عسکری (ع) : شرک ورزی (+ پوستر و بنر)

امام عسکری(ع) : شرک ورزی (و ریا) در مردم،پنهان تر است از جنبیدن و حرکت مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک.
امام حسن عسکری (ع) : ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد؛ و روشنی کسی هستیم که از ما فروغ گیرد

احادیث امام حسن عسکری (ع) :ولایت اهل بیت (+ پوستر و بنر)

امام حسن عسکری (ع) : ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد؛ و روشنی کسی هستیم که از ما فروغ گیرد

 امام حسن عسکری (ع):از گناهانی که بخشوده نمی شود این است

احادیث امام حسن عسکری (ع) : گناه نابخشودنی (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع):از گناهانی که بخشوده نمی شود این است 

پیامبر (ص): خداوند، به سبب بخشندگی و مهربانی اش بر بندگانش منت نهاد

احادیث امام حسن عسکری (ع): رسالت و هدایت پیامبر (ص) (+ پوستر و بنر)

پیامبر (ص): خداوند، به سبب بخشندگی و مهربانی اش بر بندگانش منت نهاد 

 امام حسن عسکری (ع): از مصیبت هایی که کمرشکن است، همسایه ای است که

احادیث امام حسن عسکری (ع) : همسایه بد (+ پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): از مصیبت هایی که کمرشکن است، همسایه ای است که

 امام حسن عسکری (ع): همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب (شب زنده داری)‌ نمی توان به آن دست یافت

احادیث امام حسن عسکری (ع) : شب زنده داری (پوستر و بنر)

 امام حسن عسکری (ع): همانا رسیدن به خدا، سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب (شب زنده داری)‌ نمی توان به آن دست یافت

صفحه‌ها