منوی اصلی

قرآن

معارف قرآن

امام علی (ع) : همه چیز از آن مرکب طمع ورزی تو را به سوی هلاکت به پیش راند

مجموعه توصیه های پدرانه امام علی (ع) (2)(پوستر)

امام علی (ع) : چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن، اگر روی بگرداند تو مهربانی کن

ادامه ...

قرائت

محمد رسول الله صلی الله علیه و آله

فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله: معجزات ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله

برشی از فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مجید مجیدی، درباره حوادثی که هنگام ولادت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در جهان رخ داد به همراه قرائت آیات 28 و 29 سوره فتح با صدای شحات انور

ادامه ...