منوی اصلی

حقوق خانواده

نظر اسلام درباره نفقه زن چیست؟

از نـظـر اسلام با اينكه بودجه زندگى زن جزء بودجه خانوادگى و بر عهده مرد است، مرد هيچ گونه تسلط اقتصادى و حق بهره بردارى از نيرو و كار زن ندارد.

حق تعیین محل زندگی مشترک

اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد

جایگاه وصیت در قانون

وصیت در واقع توصیه به فرد و یا افراد دیگری است که بعد از مرگ فرد وصیت کننده صاحب اموالی و یا متصدی انجام کاری شوند .که این عمل هم در شریعت اسلام و هم در قانون جایز است .

اجرت المثل در طلاق

اجرت المثل مبلغی است که به زوجه در قبال کارهائی که در خانه انجام می داده و بر او واجب نبوده تعلق می گیرد و البته برای همه زنان یکسان نیست . و برخی کمتر می گیرند .

صفحه‌ها