منوی اصلی

صفات ناپسند

حدیث درباره فحش و ناسزا

ناسزا گویی از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: وارد شدن به بهشت بر هر ناسزاگويى حرام است.

حدیث درباره فخرفروشی

فخرفروشی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: دو چيز مردم را نابود كرده است: ترس از نادارى، و فخر جويى.

حدیث درباره سرمستی

شادى و سرخوشى نابجا از نظر احادیث

امام على عليه السلام: بسا سرمستى و نشاطى كه به از دست رفتن مال بينجامد.

حدیث درباره نهی از کم کاری کردن

کوتاهی در کار از نظر احادیث

امام على عليه السلام: از كوتاهى كردن بپرهيزيد كه آن موجب سرزنش است.

حدیث درباره فسق

فسق از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نشانه فاسق چهار چيز است: سرگرمى و بيهوده كارى و تجاوز و بهتان زدن.

حدیث درباره متکبر

تکبر از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: روز قيامت، متكبّران به صورت مورچه هاى آدم نما محشور مى شوند، و هر چيز كوچكى از روى آنها رد مى شود.

حدیث درباره هوی و هوس

هوس از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هوى را بدان سبب هوى ناميده اند كه صاحب خود را فرو مى افكند.

حدیث درباره وسوسه

وسوسه از نظر احادیث

پيامبر خدا (ص): هر كس از اين وسوسه چيزى در خود ديد، سه مرتبه بگويد: «به خدا و پيامبرش ايمان آوردم»، وسوسه اش از بين مى رود.

نوميدى از نظر احادیث

نوميدى از نظر احادیث

امام على عليه السلام: بزرگترين بلا، نوميدى است.

حدیث درباره درگوشی صحبت کردن

در گوشى سخن گفتن از نظر احادیث

امام على عليه السلام: پنهان كارى، دليل [اصلى] در گوشى سخن گفتن است.

آرزوهـــــای دراز

آرزوهای دراز

آرزوهای بی نظم و قاعده همانهاست که آدمی را می فریبد و وقت و عمر او را تباه می سازد، نیروی خیال و فکر او را و وقت و فرصت او را بیهوده صرف می کند.

حدیث درباره نفاق

نفاق از نظر احادیث

امام على عليه السلام: نفاق، ايمان را تباه مى كند.

حدیث درباره سخن چینی

سخن چینی از نظر احادیث

امام صادق عليه السلام: از سخن چينى بپرهيز، كه آن در دل هاى مردان تخم كينه و دشمنى مى افشاند.

حدیث درباره قهر کردن

قهر كردن از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بر هيچ مسلمانى روا نيست بيش از سه شب با برادرش قهر كند و با هم رو به رو شوند و هر يك از ديگرى روى برگرداند. بهترين آن دو نفر كسى است كه ابتدا سلام كند.

حدیث درباره دروغ

دروغ از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: هر گاه بنده دروغ بگويد، از بوى گندى كه پديد آورده است، فرشته به مسافت يك ميل از او فاصله گيرد.

حدیث درباره تنبلی

تنبلی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: كسى كه پيوسته تنبلى كند، در رسيدن به آرزويش ناكام ماند.

حدیث درباره متکلف

تکلف از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: متكلّف را، سه نشانه است: در حضور، چاپلوسى مى كند. پشت سر، بدگويى مى نمايد و از مصيبت و گرفتارى [ديگران] شاد مى شود.

حدیث درباره فرومایگی

فرومایه از نظر احادیث

امام على عليه السلام: از اعتماد به فرومايه بپرهيز؛ زيرا فرومايه هر كس را كه به او اعتماد كند، تنها مى گذارد.

حدیث درباره لجاجت

لجاجت از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: زنهار از لجاجت؛ زيرا كه آغاز آن نادانى و فرجامش پشيمانى است.

حدیث درباره کارهای بیهوده

گفتار و کردار بیهوده از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در دعا ـ گفت: بار خدايا! به من رحم فرما، كه تا زنده هستم گناهان را فرو گذارم و به من رحم فرما، تا در راه آنچه بيهوده است به زحمت نيفتم.

حدیث درباره سرگرمی و غفلت

سرگرمی و غلفت از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: بهترين سرگرمى مؤمن، شنا كردن است و بهترين سرگرمى زن، ريسندگى.

حدیث درباره لواط

لواط از نظر احادیث

امام صادق (ع): در شيعيان ما هر خصلتى باشد، سه خصلت در آنها نيست: در ميان آنها كسى كه دست گدايى دراز كند، وجود ندارد. در ميان آنها بخيل، وجود ندارد و در بين آنها كسى كه لواط دهد، يافت نمى شود.

حدیث درباره نیرنگ زدن

نیرنگ از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نيرنگ بازى و فريبكارى و خيانت، در آتشند.

حدیث درباره طلاق

طلاق در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خداوند چيزى را كه نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نكرده است.

غفلت در احادیث

غفلت در احادیث

امام على عليه السلام: غفلت، خصلت احمقان است.

داستان توبه کنندگان: عابد هفتاد ساله

داستان توبه کنندگان: عابد هفتاد ساله

خدایا تو مي گویى يكى از اولياء من مرده تشييع جنازه اش كن، اين مردم مى گويند اين زن فاحشه بوده، قضيه چيست؟

سرزنش از تاخیر توبه

سرزنش از تأخیر توبه

تاخير توبه يك نوع حيرانى و سرگردانى و طول دادن و به آينده موكول كردن (توبه) باعث حسرة و ندامت است.

تملق و چاپلوسی

تملق و چاپلوسی

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر مردمی با کارد برنده و تیزی به سراغ مردی بروند، برای او بهتر است از اینکه در پیش رو، مدحش را بگوید.

مدگرایی

نگاهی به پدیده مدگرایی

امروزه مُد (mode)، به یکی از معضلات فرهنگی جامعه دینی ما تبدیل شده است. تیپ های مختلف از کشورهای غربی به سرعت وارد جامعه می شود. در نوشتار حاضر به این معضل اجتماعی خواهیم پرداخت.

حدیث درباره غیبت

غیبت در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: غيبت نكردن نزد خداوند عزوجل، محبوبتر از ده هزار ركعت نماز مستحبى است.

صفحه‌ها