منوی اصلی

صفات ناپسند

خشم در احادیث

خشم از نظر احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: خشم، ايمان را تباه مى كند همان گونه كه سركه عسل را.

حدیث درباره فساد

فساد از نظر احادیث

امام على عليه السلام: امّا من، به خدا سوگند، براى ساختن دنياى خود كارى را نمى كنم كه در آن تباهى دين من باشد.

حدیث درباره بهتان زدن

بهتان در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: تهمت زدن به زن شوهردار (پاكدامن)، عبادت صد ساله را بر باد مى دهد.

حدیث درباره قمار

قمار در احادیث

امام على عليه السلام: هر چيزى كه از ياد خدا غافل گرداند، آن چيز در شمار ميسر است.

حدیث درباره ناامیدی

ناامیدی در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: گنهكارِ اميدوار به رحمت خداوند متعال به رحمت نزديك تر است، تا عابدِ نوميد.

حدیث درباره قیامت

معاد (توصیف روز قیامت) در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: در تاريكى روز قيامت، شعار مردم «لا إله إلاَّ اللّه» است.

فضایل امام سجاد

امام سجاد عليه السلام و ياد قيامت‏

دلقك هوسباز از پشت سر آمد و عباى امام سجّاد عليه السّلام را از دوشش ربود و فرار كرد...

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام : ترک امر به معرو ف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف دینی است و عمل به آن واجب است و ترک آن هم از گناهان به شمار می آید.

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: مذمت عیب جویی

انسان معمولاً «خودخواه» است این صفت ناپسند، سبب می شود نتواند عیوب خود را ببیند و بشناسد، در عوض، پیوسته از این و آن عیب می گیرد، در حالی که همان عیبها در خود او هست.

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: خصوصیات منافق

امام سجاد علیه السلام منافق را اینچنین معرفی می کند:

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: دو عامل غرور

امام سجاد علیه السلام دو عامل فریفته و مغرور شدن انسان را چنین معرفی می کند:

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: جرأت بر دروغ های بزرگ

از دروغ بپرهیزید، چه کوچک باشد، چه بزرگ، چه جدّی باشد و چه شوخی؛ چرا که ...

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: خوراک سگ های جهنم

خوراک سگ های دوزخ چیست؟

احادیث امام سجاد علیه السلام

احادیث امام سجاد علیه السلام: بدتر از ارتکاب گناه

از خوشحال شدن به گناه بپرهیز، چرا که ...

غیبت

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): غیبت

نشستن در مسجد براى انتظار نماز، عبادت است، در صورتى كه حدثى رخ ندهد. شخصى پرسيد: منظور از حدث چيست؟

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): خود برتر بینی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله احوال اشخاصی که خود را برتر می دانند چنین معرفی می کند:

سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): نماز نخواندن بر بدهکار

در روایتی نقل شده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خواندن نماز بر جنازه ای امتناع ورزیدند؟ چرا؟ بعلت پرداخت نکردن بدهی خود به دیگران.

سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): نهی از بخل

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره انسان بخیل فرموده اند:

آداب همسایه داری

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): آزار همسایه

پیامبر صلی الله علیه و آله به شخصی که از آزارهای همسایه اش خسته شده بود چنین فرمودند:

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: گناهان کم را اندک به حساب نیاورید؛ چرا که ...

زیاد دیدن کارهای نیک، مایه غرور و خودپسندی می شود و نزد خدا از ارزش می افتد. هم باید از گناهان ترسید؛ چه بسا گناهی کوچک، عاقبت تلخ و کیفر سنگینی را برای ما رقم بزند.

حدیث درباره بدترین بنده

احادیث امام کاظم علیه السلام: نفاق و دورویی

بد بنده ای است، بنده ای که دو رو و دو زبان باشد

احادیث امام کاظم علیه السلام

احادیث امام کاظم علیه السلام: بی وفایی دنیا

دنیا شیرین است و پر جاذبه، فریبنده است و بی وفا و ناپایدار.

احادیث امام علی علیه السلام

احادیث امام علی علیه السلام: فاصله چاپلوسی و تهمت

هر کس تو را به چیزی مدح و ستایش کند که در تو نیست، سزاوار است

احادیث امام علی علیه السلام

احادیث امام علی علیه السلام: راه کسب محبوبیت و تنفر

بخشندگی مرد او را نزد رقیبان و مخالفانش ...

حدیث امام علی درباره فتنه

احادیث امام علی علیه السلام: چه کسی هیزم آتش فتنه است؟

هر کس آتش فتنه افروزد، خویش هیزم و آتش گیره ی آن خواهد شد.

احادیث امام علی علیه السلام

احادیث امام علی علیه السلام: کار بدی که برتر از کار نیک است!

معصیتی که انسان را به ندامت بکشاند، بهتر از طاعتی است که غرور آورد.

حدیث درباره نهی از انجام کار زشت

احادیث امام جواد علیه السلام: چه کسانی در کار زشت،شریکند؟

هر کس کار زشتی را نیکو بشمارد، در آن زشتی شریک است.

حدیث درباره خیانت کردن

احادیث امام جواد علیه السلام: امین خیانتکاران

در خیانت یک شخص، همین بس که امین خیانتکاران باشد.

حدیث درباره پرهیز از نفاق

احادیث امام جواد علیه السلام: با ما اینگونه نباشید

چنان مباش که در آشکار، دوست خدا باشی و در نهان، ‌دشمنش

حدیث درباره نهی از عیب جوئی کردن

احادیث امام جواد علیه السلام: خطر عیب جویی

هر کس عیبجویی کند، ‌از او عیبجویی می کنند، ‌و هر کس دشنام دهد، ‌پاسخ داده می شود.

صفحه‌ها