منوی اصلی

نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: هشتم- نماز عید است و آن را به صورت زیر می خوانیم؛

تکبیرات بعد از نماز در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است؛ اول- تکبیرات بعد از نماز صبح و نماز عید را می خوانیم:

قنوت نماز عید سعید فطر (با قالب تصویری)

اللّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرياءِ وَالْعَظَمةِ وَ أهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ العَفْو وَالرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ التَقّوىٰ وَالمَغْفِرَة ......

زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: نهم- زیارت کند امام حسین علیه السلام را.

اعمال و مراقبت های شب عید فطر (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

اعمال شب عید فطر در کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی چنین بیان شده است:

مراقبات روز عید فطر (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی)

اعمال روز عید فطر در کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی چنین است:

عید سعید فطر

اشعار

شعر درباره عید فطر

شعر درباره عید سعید فطر

گذشت ماه صیام و رسید عید صیام کنیـد یکسـره بهـر نمـاز عید، قیام

ادامه ...