منوی اصلی

احادیث تربیت فرزند (+عکس نوشته و پوستر)

احادیث تربیت فرزند (+عکس نوشته و پوستر)

 

 

 

دل نوجوان

امام علی «علیه السلام»

دل نوجوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود آن را می پذیرد
نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31
 

هرکه دختر داشته باشد

پیامبر خدا«صلی الله علیه و آله و سلم»

هرکه دختر داشته باشد، خداوند در پی یاری، کمک، برکت و آمرزش اوست.
مستدرک الوسایل: ج15،ص115
 

وعده به کودک

امام کاظم «علیه السلام» 

هرگاه به کودکان وعده دادید ،بدان وفا کنید چراکه آنان بر این باورند که شما روزیشان را می دهید.
کافی:ج5،ص50

امام علی «علیه السلام» دل نوجوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود آن را می پذیرد

 

پیامبر خدا«صلی الله علیه و آله و سلم» هرکه دختر داشته باشد، خداوند در پی یاری، کمک، برکت و آمرزش اوست.

 

امام کاظم «علیه السلام»  هرگاه به کودکان وعده دادید ،بدان وفا کنید چراکه آنان بر این باورند که شما روزیشان را می دهید. کافی:ج5،ص50

دانلود کوچک (800*800) پوستر (2477*2477)   دانلود کوچک (800*800) پوستر (1331*1331)   دانلود کوچک (800*800) پوستر (2357*2357)
         

مراقب الگوگیری فرزندانمان باشیم

امام علی«علیه السلام» 

کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنها نشود
میزان الحکم: ج5،ص476
 

تربیت کودک در سالهای مختلف

امام علی «علیه السلام» 

کودک تا 6 سال آزاد است و یابد به او آسان گرفته شود و 7سال تحت تربیت قرار گیرد7 سال به کار گمارده شود و طول قامتش در 23 سالگی و عقلش در 35سالگی کامل شود و بعد از این آنچه بدست آورد تجربه است.
مکارم الاخلاق: ج1،ص427
 

بازیگوشی پسر

امام کاظم «علیه السلام» 

بازیگوشی پسر در دوران کودکی پسندیده است، برای این که در بزرگسالی بردبار شود.
میزان الحکمه: ج6،ص657

امام علی«علیه السلام»  کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنها نشود میزان الحکم: ج5،ص476

 

امام علی «علیه السلام»  کودک تا 6 سال آزاد است و یابد به او آسان گرفته شود و 7سال تحت تربیت قرار گیرد7 سال به کار گمارده شود و طول قامتش در 23 سالگی و عقلش در 35سالگی کامل شود و بعد از این آنچه بدست آورد تجربه است.

 

امام کاظم «علیه السلام»  بازیگوشی پسر در دوران کودکی پسندیده است، برای این که در بزرگسالی بردبار شود. میزان الحکمه: ج6،ص657

دانلود کوچک (800*800) پوستر (2243*2243)   دانلود کوچک (800*800) پوستر (2477*2477)   دانلود کوچک (400*400) پوستر (709*709)
         

نماز کودک

امام باقر «علیه السلام» 

کودکانتان را وقتی هفت ساله شدند، به نماز امر کنید
کافی: ج3،ص409
 

این دخترانند که ...

پیامبر خدا«صلی الله علیه و آله و سلم»

این دخترانند که دل سوز و مددکار و بابرکتند
منتخب میزان الحکم،ص612
 

آموزش حدیث 

امام صادق «علیه السلام» 

به فرزندانتان حدیث بیاموزید پیش از آنکه مرجئه به سوی آنان بشتابند.
الکافی: ج6،ص47

امام باقر «علیه السلام»  کودکانتان را وقتی هفت ساله شدند، به نماز امر کنید کافی: ج3،ص409

 

پیامبر خدا«صلی الله علیه و آله و سلم» این دخترانند که دل سوز و مددکار و بابرکتند منتخب میزان الحکم،ص612

 

امام صادق «علیه السلام»  به فرزندانتان حدیث بیاموزید پیش از آنکه مرجئه به سوی آنان بشتابند. الکافی: ج6،ص47

دانلود کوچک (1233*800) پوستر (3211*2084)   دانلود کوچک (800*800) پوستر (1220*1220)   دانلود کوچک (748*800) پوستر (1169*1250)
         

دختر ...پسر...

امام صادق «علیه السلام» 

دختران نیکی هایی هستند که در برابر آن پاداش داده می شود و پسران همچون نعمتی هستند که از آن بازخواست می شود
وسایل الشیعه،ج15،ص104
 

هر که دختری داشته باشد

پیامبر خدا«صلی الله علیه و آله و سلم»

هر که دختری داشته باشد و خوب تربیتش کند و او را به خوبی دانش بیاموزد و از نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده به وفور بهره مندش سازد. آن دخترف سپر و پوششش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود
میزان الحکمه: ج1،صفحه 107
 

آموزش صدقه به کودک

امام رضا«علیه السلام» 

به کودک دستور داده که با دست خودش صدقه بدهد اگرچه به اندازه تکه نانی یا یک مشت چیز اندک باشدزیرا هرچیزی که در راه خدا داده شود هرچند کم اگر با نیت پاک باشد زیاد است 

میزان الحکمه: ج1،صفحه 108

امام صادق «علیه السلام»  دختران نیکی هایی هستند که در برابر آن پاداش داده می شود و پسران همچون نعمتی هستند که از آن بازخواست می شود وسایل الشیعه،ج15،ص104

 

پیامبر خدا«صلی الله علیه و آله و سلم» هر که دختری داشته باشد و خوب تربیتش کند و او را به خوبی دانش بیاموزد و از نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده به وفور بهره مندش سازد. آن دخترف سپر و پوششش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود میزان الحکمه: ج1،صفحه 107

 

امام رضا«علیه السلام»  به کودک دستور داده که با دست خودش صدقه بدهد اگرچه به اندازه تکه نانی یا یک مشت چیز اندک باشدزیرا هرچیزی که در راه خدا داده شود هرچند کم اگر با نیت پاک باشد زیاد است  میزان الحکمه: ج1،صفحه 108

دانلود کوچک (450*800) پوستر (534*950)   دانلود کوچک (831*800) پوستر (1280*1232)   دانلود کوچک (566*800) پوستر (2480*3508)

 

افزودن دیدگاه جدید