منوی اصلی

کتاب خوب بخوانیم

کتاب خوب بخوانیم

دوباره روز کتاب و کتابخوانی رسید و آماده می شویم تا یک چماق بزرگ به اسم "سرانه مطالعه مردم ژاپن" را بالاببریم و محکم به سر خودمان بزنیم تا شاید از خواب غفلت بیدار شویم و از "شنبه" به جای گشت زدن در خیابان به کتابخانه ها هجوم ببریم.  بعد هم موضوع را فراموش کنیم تا سال دیگر و چماق بزرگتر! 

البته برای اینکه خیلی نا امید نشویم می توانیم خودمان را با بعضی از کشورهای داعشی پرور اطراف مقایسه کنیم و به خودمان افتخار کنیم چون آنها به طور میانگین فقط یک صفحه در طول یک سال کتاب مطالعه می کنند. 
اما مهمتر از سرانه مطالعه نکته دیگری هم هست که باید به آن توجه کنیم:

بزرگی می گوید: "کتابِ خوب در حکم رفیق خوب است". روی دیگرش این است که: "کتاب بد مثل رفیق بد است". بزرگ دیگری هم گفته است: "کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند" خوب،روشن است که معلمها هم خوب و بد دارند. معلم خوب یک انسان ارزشمند تحویل جامعه می دهد و معلم بد هم بچه نخبه را تحویل می گیرد و یک آدم سرخورده و بی انگیزه تحویل می دهد. می گویند انشتین هم گفته است: "افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد." 

با این وصف "کتاب خواندن" یک حرف است و "کتاب خوب خواندن" حرف دیگر. شاید اگر به جای "سرانه مطالعه" بیاییم و "سرانه مطالعه کتاب خوب" را اندازه بگیریم وضعیت کشورها در جدول کمی تغییر کند. شاید ایرانیها چند پله بالا بروند. حالا کمی لابلای صحبتهای همین دانشمندان بگردیم ببینیم کتاب خوب چه کتابی است؟ 
  
یکی از آن بزرگان می گوید: "بهترین کتاب آن کتابی است که انسان را به تفکر وادارد و الّا به درد پاره کردن هم نمی خورد" یکی دیگر هم گفته است: "کتابی که می‌خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد" 

شما چند مورد از این کتابهای خوب می شناسید؟ 
بیایید با هم قرار بگذاریم علاوه بر اینکه کتاب می خوانیم هر کتاب خوبی که خواندیم را از طریق شبکه های مجازی به دیگران هم معرفی نماییم. ایرانیان باید در "سرانه مطالعه بهترین کتابها" رتبه نخست دنیا را داشته باشند. 

پیروز باشد
سید مهدی خدایی
موج همراه

افزودن دیدگاه جدید