منوی اصلی

نظر مستشرق فرانسوی هیلر بارتلمی درباره قرآن

نظر مستشرق فرانسوی هیلر بارتلمی درباره قرآن

جاذبه قرآن مسلمان و غیر مسلمان نمی شناسد هر دلی را که راهی به سوی آن باز کند تسخیر می کند. بسیاری از کسانی که با نگاه نقد و بررسی به آستان قرآن پا گذاشته اند مسحور شگفتیهای بی پایان آن شده اند. یکی از این افراد  هیلر بارتلمی (Bartlemy) دانشمند شرق شناس فرانسوی است.  

سخنان او درباره قرآن کریم حقیقتاً شنیدنی است:  بارتلمی می گوید: «در میان متون مذاهب ملل و نحل علم قرآن مانند ندارد»

همچنین می نویسد: «مسیحیان عرب زبان با وجود تعصب شدید، اعتراف دارند که این کتاب چه تأثیر بی‌پایانی در دل شنوندگان دارد»

او در جای دیگر اینگونه می نویسد: «قرآن شاهکار بی مانند زبان عربی است و باید اعتراف کرد که جمال صوری آن عظمت معنوی آن برابر است. قوت الفاظ و انسجام کلمات و تازگی افکار در این سبک نگارش نوظهور چنان جلوه گر است که قبل از آن که عقول مسخر معانی آن شوند، دلها تسلیم آن می گردند. این شیوه بارز و مخصوص محمّد(ص) است که مستمعان را مجذوب کلام معجزه گر خود می کند. پیامبر اسلام در میان انبیا دیگر به این صفت ممتاز است و می توان گفت: که هیچ کس در هیچ عصری نتوانسته بود این همه نفوذ در کلام خود داشته باشد. قرآن با سبک خاص خویش دارای فوائد و مباحث مختلف است»[1]

 

منبع: نرم افزار حبل المتین


[1]. منابع مقاله

*سلماسی زاده، جواد، تاریخ ترجمه قرآن کریم در جهان،ص67.

*مجله قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)، شماره 10، بهار و تابستان 1390  

افزودن دیدگاه جدید