منوی اصلی

قرائت قرآن درس چهارم دین و زندگی 2

قرائت قرآن درس چهارم دین و زندگی 2

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب دین و زندگی پایه یازدهم دوره متوسطه به صورت ترتیل (آیات 60 تا 65 سوره نساء)


دین و زندگی (2)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس چهارم
زمان (3:07)
 
گالری: 
متن قرآن درس چهارم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه
ترجمه قرآن درس چهارم از کتاب دین و زندگی 2 پایه یازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید