منوی اصلی

پیامک حدیثی ولادت امام حسین علیه السلام

پیامک حدیثی ولادت امام حسین علیه السلام

 

 

 

امام حسین ع:

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است .

ولادتش مبارک 

امام حسین ع:

چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد

ولادتش مبارک 

 

افزودن دیدگاه جدید