منوی اصلی

فوايد حجت غايب از نظر (قسمت اول)

فوايد حجت غايب از نظر (قسمت اول)

 

معمولاً كسانى اين سئوال را طرح مى‌كنند كه شئون امام را در مرجعيت دينى و زعامت اجتماعى منحصر مى‌كنند و حال آنكه اين موضوع يكى از شئونات امامت و ولايت است و طبق مدارك اسلامى  وجود امام و حجت خدا حالت قلب را دارد نسبت به اعضاى بدن  كه با تعطيل شدن قلب، تمامى اعضاء از كار مى‌افتند و نيز ارتباط موجودات عالم با وجود حجت خدا همانند ارتباط كرات منظومۀ شمسى است نسبت به خورشيد. 1

امام سجاد عليه السلام مى‌فرمود:

ما پيشوايان مسلمين و حجت بر اهل عالم و سادات مؤمنين و رهبر نيكان و صاحب اختيار مسلمين هستيم ما باعث امان براى اهل زمين هستيم به‌واسطه ماست، آسمان بر زمين فرود نمى‌آيد اگر ما روى زمين نبوديم اهلش را فرو مى‌برد و سپس فرمود: از روزى كه خدا آدم را آفريد تا حال هيچگاه زمين از حجت خالى نشده منتهى گاهى حجت ظاهر بوده و گاهى مستور تا قيامت نيز از حجت خالى نخواهد شد.

سليمان كه راوى خبر است مى‌گويد به امام سجاد عليه السلام عرض كردم مردم چگونه از وجود امام غايب منتفع مى‌گردند؟ فرمود:

همانگونه كه از خورشيد در موقعى كه زير ابر است بهره مى‌برند 2

در علوم طبيعى و فلكى ثابت شده كه خورشيد مركز منظومۀ شمسى است و جاذبۀ آن حافظ زمين و ساير كرات منظومه از سقوط مى‌باشد و حرارت آن سبب حيات و زندگى حيوانات و نباتات و انسان‌ها است و نورش روشنى بخش زمين مى‌باشد واين فوايد مهم خورشيد بر وجود آن مترتب مى‌گردد خواه در پشت ابر باشد يا ظاهر. رشد و نمو موجودات زنده، تغذيه وتوليد آنها، حسّ و حركت و جنبش، آبيارى زمين‌هاى مرده، غرّش امواج دريا، وزش حيات بخش بادها، ريزش زندگى آفرين باران و برف، صداى زمزمه آبشارها، نغمه هاى مرغان، زيبائى خيره كنندۀ گل‌ها، گردش خون در عروق انسان‌ها، و طپش قلب‌ها، عبور برق آساى انديشه از لابلاى پرده‌هاى مغز و هزاران فعل و انفعالات در جهان طبيعت تماماً وابسته است به وجود خورشيد و شعاع آن، خواه خورشيد ظاهر باشد و خواه پشت ابرها پنهان. بله گاهى مشاهده مى‌شود كه قسمتى از آثار نياز به تابش مستقيم خورشيد دارد اما اينگونه آثار در مقابل آثار وجود خورشيد و شعاع آن خواه ظاهر باشد يا پشت ابر بسيار ناچيز است.


پی نوشت:

1) . روايات متعددى داريم كه دلالت مى‌كند بر اين‌كه استفادۀ مردم از وجود امام عليه السلام در زمان غيبت همانند بهره بردن مردم است از خورشيد در هنگامى كه ابر جلوى آن‌را گرفته است.

2) . منتخب الأثر: ص ٢٧١ از ينابيع المودّة تاليف شيخ سليمان بلخى از علماء عامه و نيز از غاية المرام و بحارالأنوار نقل كرده كه از كتب معروف شيعه است.
 

منبع: دوازده گفتار درباره دوازدهمین حجت خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف , حسین اوسطی، ص137

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم

 

افزودن دیدگاه جدید