منوی اصلی

کتاب جهاد النفس: جلد پانزدهم وسائل الشیعه شیخ حر عاملی

کتاب جهاد النفس: جلد پانزدهم وسائل الشیعه شیخ حر عاملی

زبان:

 

 كتاب (جهاد النفس ) در مجموعه گرانسنگ حديثى (وسائل الشيعه) در نزد عالمان اخلاق از اهميت ويژه اى برخوردار بوده است و آن پاك نهادان همواره تشنه كامان اخلاق اسلامى و سالكان طريق را به خواندن و عمل كردن به اين كتاب شريف سفارش مى نموده اند، اين امر ما را بر آن داشت تا به ترجمه اين كتاب كه به حق (زنده كننده دلها) و (شناساننده راه نيكبختى) است همت گماريم .آيت الله شيخ محمدتقي بهجت می فرمایند : هر روز سعي کنيد يک حديث از کتاب جهاد النفس «وسايل الشيعه » را مطالعه کنيد و سعي نماييد به آن عمل کنيد بعد از يک سال خواهيد ديد که حتما عوض شده ايد مانند دارويي که انسان مصرف کند و بعد از مدتي احساس بهبودي مي کند. 

افزودن دیدگاه جدید