منوی اصلی

غسل در شب اول رمضان (ماه رمضان)

غسل در شب اول رمضان (ماه رمضان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب اول و در آن چند عمل است: پنجم- غسل شب اول ماه كند و روايت شده كه هر كه در شب اول ماه رمضان غسل كند خارش بدن به او نرسد تا ماه رمضان آينده.

ششم- در نهر جارى غسل كند و سى كف آب بر سر بريزد تا با طهارت معنوى باشد تا ماه رمضان آينده.

افزودن دیدگاه جدید