منوی اصلی

نوافل نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

نوافل نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

رساله باقیات الصالحات در آخر کتاب مفاتیح الجنان، باب اول: اعمال شب و روز، فصل دوم: مختصری از اعمال متعلق به مابین طلوع آفتاب و غروب آن؛

زمانى كه از تعقيب نماز ظهر فارغ شدى، آماده نماز عصر مى ‏شوى، نافله آن را كه هشت ركعت است‏ بجاى مى ‏آورى به آدابی که گفته شد.

افزودن دیدگاه جدید