منوی اصلی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

اولين قانون مستقل كتابخانه هاي عمومي كشور در سال 1344 با تاكيد بر اداره كتابخانه هاي عمومي با محوريت هيات امنا و انجمن هاي شهرستاني و تخصيص 5/1 درصد شهرداري ها از تصويب مجلس وقت گذشت. اين قانون عليرغم اينكه كتابخانه هاي عمومي را دولتي نمي ديد تصريحي نيز نسبت به غير دولتي بودن آن نداشت و حدود و اختيارات هيات امنا را نيز مشخص نمي ساخت. اما در مجموع به لحاظ توجه به مديريت هيات امنايي و تشكيلات آن و همچنين تخصيص 5/1 درصد از درآمد شهرداري ها به اداره كتابخانه ها، از نكات مثبتي نيز برخوردار بود.

 لینک:نهاد کتابخانه های عمومی کشور

محورهای همکاری:

  • همکاری طرفین در جهت تدوین استاندارد ملی محتوای دیجیتالی.
  • همکاری طرفین در جهت استاندارسازی، ورود و ذخیره سازی نسخ خطی.


 

افزودن دیدگاه جدید