منوی اصلی

یا خیرخلق الله - یا نور عرش الله (کلیپ + متن)

یا خیرخلق الله - یا نور عرش الله (کلیپ + متن)

یا خیرخلق الله
یا نور عرش الله
علیک صلی الله
یابحر علم الله
یا کعبه الاسرار
یامنبع الانوار
یامصطفی الرحمان
یاسید الاکوان
یارسول الله
یا نبی الله
یا حبیب الله
یا امین الله
آن گنبد خضرای تو
دل میبرد از دلبران
بر هر دو عالم سروری
ای خاتم پیغمبران
شق و قمر، فخر بشر
نور زمین و آسمان
ای قدسیان، ای عرشیان
شد نام احمد جاودان

توصیف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زبان عربی و فارسی

زمان: 206 ثانیه (03:26)

 

افزودن دیدگاه جدید