منوی اصلی

کلیپ تصویری امام جماعت وهابی مسجد قبا: شیعه و سنی مسلمانند

کلیپ تصویری امام جماعت وهابی مسجد قبا: شیعه و سنی مسلمانند

شیعه و سنی هردو مسلمانند ... شایسته است با هم نجنگند!

چه حسی خواهید داشت اگر این کلمات را از شبکۀ ملی سعودی و از زبان یک شیخ شهیر و مورد احترام و پرمخاطب سلفی بشنوید؟! 

بله! این کلمات را شیخ صالح المغامسی بیان کرده و خود نیز معترف شده که اغلب علما «جسارت» گفتن آن را ندارند؛ جسارت ندارند، نه اینکه معتقد نباشند! توجه کنید که او در این سخنان اباضیه و اسماعیلیه را نیز جزو مسلمانان دانسته و به توحید صفوف میان طوایف اسلامی دعوت کرده است.

ما با موج جدیدی طرف هستیم که مغامسی تنها یک بروز آن است. بروز دیگر آن را این روزها می توانیم در سریال غرابیب سود جستجو کنیم. مستندی که داد سلفیان تندرو را در آورده و شبکۀ تولید کنندۀ آن، MBC، را متهم به خدمت به مصالح شیعه به بهانۀ نقد داعش می کنند.

نامه غریب رضا به مغامسی

از طرفی دیگر، حجت الاسلام والمسلمین حمید غریب رضا مدیر مؤسسه گفتگوی وحدت دینی در نامه ای به شیخ صالح المغامسی روحانی اهل سنت عربستان و امام جماعت مسجد قبا، تاکید کرد: دعوت به برادری اسلامی و تاکید بر حرمت جان، آبرو و اموال مسلمین از واجباتی است که به فراموشی سپرده شده و امت اسلامی نیاز به افرادی دارد تا این مسئله را مورد توجه قرار دهند. خداوند شما و سایر علمای سرزمین وحی را در برقراری وحدت میان مسلمین موفق گرداند.

 


نماهنگ تصویری صدای ناآشنای مغامسی از عربستان وهابی

زمان: 231 ثانیه (03:51)

 

افزودن دیدگاه جدید