منوی اصلی

کلیپ صوتی اربعین: تركنا الخلق - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: تركنا الخلق - باسم کربلایی (+ متن)
تركنا الخلق


باسم کربلایی

زمان :7 دقیقه

تركنا الخلق طرا واتيناك 
مردم را رها کردیم و به سویت آمدیم
وذبنا فيك حبا مذ رئيناك
و در وجود تو از محبت آب شدیم
از وقتی نظر به رویت افکندیم
جمالا يوسفيا ونبعاً كوثريا
زیبایی یوسف گونه و چشمه ای چون کوثر
عرفناك الهدى والنور تحدي بالعبادي 
تو را هدایت و نوری یافتیم که بندگان با آن هدایت میی شوند
مليك تاسر القلب الى درب الرشادي
پادشاهی که قلبها را به راه هدایت می کشاند
حسين يوسفُ من انت في عين الفؤادي 
حسین مانند یوسف در دیده ی دل است
فلا غروا اذا اشرقت قطعنه الايادي 
پس باکی نیست که چون نمایان شدی دست بریدیم
فسر بينا بما تهواه رجلاك 
پس در میان ما به راه برو آنچنان که پاهایت دوست دارند 
ولو للموت والله تبعناك
و حتی اگر به سمت مرگ بروی پشت سرت می آییم
تركنا الخلق طرا واتيناك 
مردم را رها کردیم و به سویت آمدیم
وذبنا فيك حبا مذ رئيناك
و در وجود تو از محبت آب شدیم
از وقتی نظر به رویت افکندیم
جمالا يوسفيا ونبعاً كوثريا
زیبایی یوسف گونه و چشمه ای چون کوثر
وضوءاً لصلاة العشق لفظ اسم الحسينِ 
وضویی برای نماز عشق از حسین سرچشمه می گیرد
طهورا يجعل الوجه بنور كاللجينِ
و پاکی که صورت را چون دریایی نورانی می سازد
بلا مثل حسين وهو فخر الثقلينِ 
حسین بی مانند است و او افتخار ثقلین است
كتابً يجمع الاكوان بين الدفتينِ 
خروشی که هستی را در چشم به هم زدنی جمع می کند 
وانت الحق حقاً والصراط المستقيمُ
و تو حقی و راه راست
شفيع المذنبينا لمسرفينا
شفیع گنهکاران
وصرت النجمه النوراء فينا 
و بین ما چون ستاره ایی نورانی گشتی
منيرا وبهياه ونبعً كوثريه
پر نور و با ارزش و چشمه ای چون کوثر
تركنا الخلق طرا واتيناك 
مردم را رها کردیم و به سویت آمدیم
وذبنا فيك حبا مذ رئيناك
و در وجود تو از محبت آب شدیم
از وقتی نظر به رویت افکندیم
جمالا يوسفيا ونبعاً كوثريا
زیبایی یوسف گونه و چشمه ای چون کوثر
حفيد المصطفى والحب ينعى بكياني 
نواده مصطفی و عشقی که در وجودم ریشه دارد
رأك القعل والقلب فهل انت تراني
تو را عقل و قلب می بیند آیا تو نیز نظر به سویم داری؟
سلاماً ياامامي من محبيك
سلامی به تو ای امام من از سوی عاشقانت
وعهدا للفنى نبقى نواليك 
و پیمانی که تا هنگام مرگ در زیر سایه ولایتت هستم
وذكرا ابديا ونبعً كوثريا
و یادی ابدی و چشمه ای چون کوثر
تركنا الخلق طرا واتيناك
مردم را رها کردیم و به سویت آمدیم
شاعر: لؤي الهلال

افزودن دیدگاه جدید