منوی اصلی

امام حسن عسکری (ع): برترین عبادت (+پوستر)

امام حسن عسکری (ع): برترین عبادت (+پوستر)

امام حسن عسکری (ع):فروتنی و تواضع نعمتی است که هیچکس بدان حسد نورزد (تحف العقول،ص489)


 

ارزش و مراتب عالی اعمالی از قبیل نماز و روزه و زیارت بستگی به معرفت هر شخص دارد و معرفت نیز حاصل نمی شود مگراینکه انسان با دیده عقل و اندیشه و دلی بیدار در جستجوی حقیقت رفته و حقیقت را دریابد


 


عبادت کننده ای که در طول زندگیش از قوه تفکر و نیروی عقلانی خود بهره نگیرد از اعمال معنوی و عبادتهای خویش سودچندانی نخواهد برد عبادتی که توام با معرفت باشد هیچگاه غرور آور نخواهد بود بلکه هرچقدر شناخت و معرفت به معبود بالاتر رود خضوع و تواضع در عبادت مضاعف گردد احساس لذت انس بیشتری خواهد شد. گفتار خردمندانه حضرت عسکری علیه السلام را باید به دقت گوش جان سپرد که فرمود: عبادت کامل به بسیاری روزه و نماز نیست همانا عبادت تفکر بسیار در امر خداوند است (تحف العقول، ص488) 

افزودن دیدگاه جدید