منوی اصلی

آیه قرآن: از خدا نمی توان پیشی گرفت (عکس نوشته)

آیه قرآن: از خدا نمی توان پیشی گرفت (عکس نوشته)

آیه قرآن: از خدا نمی توان پیشی گرفت (عکس نوشته) (سوره عنکبوت آیه 4)

از خدا نمی توان پیشی گرفت


أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
آیا آنان که مرتکب زشتی ها می شوند، پنداشته اند که می توانند بر ما پیشی گیرند؟!
چه بد داوری می کنند.
(سوره عنکبوت آیه 4)

افزودن دیدگاه جدید