منوی اصلی

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: ذات روشنی‌بخش (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: ذات روشنی‌بخش (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: ذات روشنی‌بخش (+ متن)

ذات روشنی‌بخش


دانلود( پوستر)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: 
«همه‌ی ارزشهای معنوی را میتوان از درون کانون گرم خانواده -که محور آن، زنِ خانواده است؛ کدخدای این مجموعه،
آن مجسمه‌ی عاطفه است- بیرون کشید و معنویّات را در سطح جامعه گستراند. امیدواریم دختران جوان و زنان
جامعه‌ی ما در الگوی زینب کبرا دقّت کنند و هویّت و شخصیّت خود را در آن ببینند؛ بقیّه‌ی چیزها فرعی است.
جوهر ذات یک انسان اگر تعالی و روشنایی و شفّافیّت پیدا کند، همه‌چیز در مقابل او کوچک میشود و
قدرت او بر همه‌ی کارهای دیگر، برای او تأمین میگردد.»
۱۳۸۴/۳/۲۵

مجموعه کامل پوستر بیانات مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید