منوی اصلی

قرائت قرآن درس هشتم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس هشتم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 133 تا 141 سوره آل عمران)


دین و زندگی (1.)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس هشتم

زمان (2:39)

لینک دانلود 

گالری: 
متن قرآن درس هشتم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس هشتم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید