منوی اصلی

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 25 تا 42 سوره ابراهیم) و (آیات 32 تا 51 سوره حجر)


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس پنجم-جلسه 1

زمان (5:07)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس پنجم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس پنجم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس پنجم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس پنجم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید