منوی اصلی

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس نهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 98 تا 110 سوره کهف) و (آیات 1 تا 11 سوره مریم) و (آیات 13 تا 37 سوره طه)/ قاری: استاد شهريار پرهيزکار


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس نهم-جلسه 1

زمان (5:36)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس نهم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس نهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس نهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس نهم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید