منوی اصلی

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس دهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 10 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 114 تا 135 سوره طه) و (آیات 45 تا 57 سوره انبیاء)/ قاری: استاد شهريار پرهيزکار


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس دهم-جلسه 1

زمان (4:48)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس اول-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس دهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دهم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید