مسابقه از متن زیارت مخصوصه حضرت
عَلِىِّ بنِ موسَی أَلرّضٰآ عليه السّلام

منبع: فصل نهم از باب زیارات مفاتیح الجنان

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسید و به زودی با برندگان تماس گرفته می‌شود.