منوی اصلی

اوقات شرعی رشت

دانلود پی دی اف اوقات شرعي رشت در سال 1398

تقویم اوقات شرعي رشت در سال 1398

دانلود پی دی اف اوقات شرعي رشت در سال 1398


جستجوی : اوقات شرعی رشت

اوقات شرعی سال 1396 برای تمام مراکز استانهای ایران  به صورت PDF پی دی اف

اوقات شرعی مراکزاستانهای ایران درسال 1396

اوقات شرعی شهر تبریز اوقات شرعی شهر تهران اوقات شرعی شهر خرم آباد اوقات شرعی شهر رشت اوقات شرعی شهر ...   اوقات شرعی سال 1396 زیر نظر موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران بنا به دستور مقام معظم رهبری محاسبه ... شده است. این اوقات شرعی شامل 12 ماه سال برای 31 شهر مرکز استان ایران به ترتیب اذان صبح، طلوع آفتاب، ...
 اوقات شرعی مراکز استانهای ایران ویژه ماه مبارک رمضان سال 1397

اوقات شرعی مراکز استانهای ایران ویژه ماه مبارک رمضان سال 1397

رشت اوقات شرعی شهر زاهدان اوقات شرعی شهر زنجان اوقات شرعی شهر ساری اوقات شرعی شهر سمنان اوقات شرعی شهر ...             اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1397 برای تمام مراکز استانهای ایران را آماده کردیم. اوقات ... اوقات شرعی  برای 31 شهر مرکز استان ایران به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب ...
اوقات شرعی ماه رمضان در شهر رشت در سال 1397

اوقات شرعی ماه رمضان در شهر رشت در سال 1397

      این اوقات شرعی  برای شهر رشت و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب ... سال ۱۳۹ ۷   اوقات شرعی اوقات شرعی ماه رمضان ماه رمضان ماه رمضان 1397 رشت پوستر دانلود ... مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از  نرم‌افزار محاسبه اوقات شرعی ...
دانلود پی دی اف اوقات شرعي شیراز در سال 1398

تقویم اوقات شرعي شیراز در سال 1398

53/52     عرض جغرافيايي:  61/29 تقویم اوقات شرعي شیراز در سال 1398 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب ... 23:28 نکته:  اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از  نرم‌افزار ... محاسبه اوقات شرعی ، استخراج و سپس دانلود کنید. اوقات شرعی مراکز استانها در سال 1398 اراک تبریز شیراز ...
دانلود پی دی اف اوقات شرعي یزد در سال 1398

تقویم اوقات شرعي یزد در سال 1398

36/54     عرض جغرافيايي:  89/31 تقویم اوقات شرعي یزد در سال 1398 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب ... 23:20 نکته:  اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از  نرم‌افزار ... محاسبه اوقات شرعی ، استخراج و سپس دانلود کنید. اوقات شرعی مراکز استانها در سال 1398 اراک تبریز شیراز ...
دانلود پی دی اف اوقات شرعي اراک در سال 1398

تقویم اوقات شرعي اراک در سال 1398

69/49     عرض جغرافيايي:  09/34 تقویم اوقات شرعي اراک در سال 1398 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب ... 23:37 نکته:  اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از  نرم‌افزار ... محاسبه اوقات شرعی ، استخراج و سپس دانلود کنید. اوقات شرعی مراکز استانها در سال 1398 اراک تبریز شیراز ...
دانلود پی دی اف اوقات شرعي همدان در سال 1398

تقویم اوقات شرعي همدان در سال 1398

51/48     عرض جغرافيايي:  8/34 تقویم اوقات شرعي همدان در سال 1398 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب ... 23:42 نکته:  اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از  نرم‌افزار ... محاسبه اوقات شرعی ، استخراج و سپس دانلود کنید. اوقات شرعی مراکز استانها در سال 1398 اراک تبریز شیراز ...
دانلود پی دی اف اوقات شرعي ساری در سال 1398

تقویم اوقات شرعي ساری در سال 1398

06/53     عرض جغرافيايي:  57/36 تقویم اوقات شرعي ساری در سال 1398 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب ... 23:23 نکته:  اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را با استفاده از  نرم‌افزار ... محاسبه اوقات شرعی ، استخراج و سپس دانلود کنید. اوقات شرعی مراکز استانها در سال 1398 اراک تبریز شیراز ...
دانلود پی دی اف اوقات شرعي خرم آباد در سال 1397

تقویم اوقات شرعي خرم آباد در سال 1397

36/48     عرض جغرافيايي:  49/33 تقویم اوقات شرعي خرم آباد در سال 1397 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع ... 6:21 12:24 18:28 18:45 23:43 نکته:  اما اگر ساکن مراکز استان نیستید، می‌توانید جدول اوقات شرعی خود را ... با استفاده از  نرم‌افزار محاسبه اوقات شرعی ، استخراج و سپس دانلود کنید. اوقات شرعی مراکز استانها در ...