منوی اصلی

حدیث درباره توبه

امام علی علیه السلام : ای فرزند عزیزم!  هيچ گنهكارى را نوميد مكن؛ اى بسا كسى كه عمرى گناه مى كند، اما فرجامش به نيكى ختم مى شود

حدیث: نهى از نوميد كردن از رحمت خدا (عکس نوشته و پوستر)

امام علی علیه السلام : ای فرزند عزیزم!  هيچ گنهكارى را نوميد مكن؛ اى بسا كسى كه عمرى گناه مى كند، اما فرجامش به نيكى ختم مى شود

عکس نوشته  با عنوان " مهلت به بنده خطاکار" بر اساس حدیثی از امام صادق (ع)

حدیث : مهلت به بنده خطاکار (+پوستر)

عکس نوشته  با عنوان " مهلت به بنده خطاکار" بر اساس حدیثی از امام صادق (ع)

عکس نوشته با عنوان "پاک کننده گذشته ها" بر اساس حدیثی ازپیامبر(ص)

حدیث: پاک کننده گناهان (+پوستر)

عکس نوشته با عنوان "پاک کننده گذشته ها" بر اساس حدیثی ازپیامبر(ص)

عکس نوشته با عنوان تاخیر در توبه بر اساس حدیثی از امام علی(ع)

حدیث: به تاخیر انداختن توبه (+عکس نوشته و پوستر)

عکس نوشته با عنوان تاخیر در توبه بر اساس حدیثی از امام علی(ع)

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَة »؛ اقسام و آثار توبه

در بخش چهارم از شرح جمله « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَة » از زیارت  امین الله، توبه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شرح داده شده سپس در پنج بخش به تبیین  آثار توبه پرداخته می شود . 

زیارت امین الله

شرح زیارت امین الله؛ « وَ تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ »؛ مراتب توبه

در بخش دوم ازشرح جمله « تَوْبَةَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ  » از زیارت امین الله، مراتب توبه درهفت بخش تبیین می شود .

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آسان پذیرى توبه

شرح نامه 31 نهج البلاغه: آسان پذیرى توبه

امام علی علیه السلام: خداوند تو را اگر بدى كرده باشى از توبه منع نفرموده، و تو را به سبب بازگشت به سوی خودش سرزنش نفرموده، و بر تو در پذيرش توبه و انابه سخت نگرفته است.

حدیث درباره توبه

توبه از نظر احادیث

امام على عليه السلام: توبه دلها را پاك مى كند و گناهان را مى شويد.