منوی اصلی

زیارتها

زیارت امام حسین (ع) منقول از جابر

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ زیارت امام حسین (ع) منقول از جابر

اوقات زیارت امام حسین (ع) (مفاتیح الجنان)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات، که زیارت امام حسین و حضرت عباس علیها السلام است، در آخر این فصل، اوقاتی که زیارت امام حسین علیه السلام، فضیلت بسیار دارد را بیان می کنیم:

زیارت عاشورا (بلدالامین)

اعمال ماه محرم؛ این ماه آخرین ماه حرام است و در روز دهم این ماه، امام حسین علیه السلام کشته و به شهادت رسیدند. و زیارت اییشان در این روز وارد شده است که می خوانیم:

فضیلت زیارت امام کاظم و امام جواد (ع) (مفاتیح الجنان)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ ابتدا فضیلت زیارت کاظمین یعنی امام موسی کاظم و امام جواد علیهما السلام را بیان می کنیم:

زیارت مخصوص امام موسی کاظم (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت مخصوص به امام موسی کاظم علیه السلام را در حرم ایشان می خوانیم:

زیارت دیگر امام موسی کاظم (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت دیگر مخصوص به امام موسی کاظم علیه السلام را در حرم ایشان می خوانیم:

زیارت اول مخصوص امام جواد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ در حرم امامین کاظمین، زیارت اول مخصوص امام جواد علیه السلام را می خوانیم:

زیارت امام جواد (ع) به نقل سید ابن طاووس (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ این زیارت را سید بن طاوس در مزار برای امام جواد علیه السلام نقل فرموده است:

زیارت دوم مخصوص امام جواد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت دوم مخصوص امام جواد علیه السلام

زیارت مشترک امام کاظم و جواد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت مشترک امام کاظم و امام جواد علیهما السلام

زیارت امام کاظم و امام جواد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت امام کاظم و جواد علیه السلام (به این زیارت هر دو امام علیهما السلام زیارت می شوند):

زیارت وداع امام موسی کاظم (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت وداع امام موسی کاظم علیه السلام را می خوانیم:

زیارت وداع امام جواد (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت وداع امام جواد علیه السلام را می خوانیم:

زیارت نواب اربعه در بغداد (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ زیارت نواب اربعه را می خوانیم:

زیارت کلینی در بغداد

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ مطلب سوم زيارت نواب اربعه است؛ بعد از زیارت نواب اربعه، زیارت کلینی است:

زیارت سلمان در مداین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام؛ مطلب چهارم زیارت جناب سلمان است که می خوانیم:

فضیلت زیارت امام رضا (ع) (مفاتیح الجنان)

ده فضیلت از فضایل زیارت امام رضا علیه السلام را بر می شماریم:

زیارت اول امام رضا (ع) و دعای بعد از زیارت (دانلود متن، ترجمه و صوت)

از براى آن بزرگوار زيارات چندى نقل شده است. هنگامی که اراده نمايى زيارت كنى قبر امام رضا عليه السلام را در طوس پس غسل كن پيش از آنكه از خانه بيرون روى‏ و بگو..

زیارت دوم امام رضا (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

زيارت ديگر زيارتى است كه شيخ مفيد در مُقنِعه نقل كرده فرموده مى‏ ايستى نزد قبر آن حضرت بعد از آنكه غسل زيارت كرده باشى و پاكيزه ‏ترين جامه‏ هاى خود را پوشيده باشى و ...

زیارت وداع امام رضا (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام را با این کلمات وداع می کنیم:

آداب قبل از زیارت امام رضا (ع)

هر کس بخواهد قبر امام رضا علیه السلام را در مشهد یا شهر طوس زیارت کند، آدابی دارد که به شرح زیر بیان می کنیم:

فضیلت نماز جعفر در حرم امام رضا (ع)

برای نماز جعفر طیار در حرم امام رضا و همچینن حرم های سایر ائمه علیهم السلام فضیلت های زیادی برشمرده اند از قبیل:

سفر امام رضا (ع) به خراسان

مکان هایی که امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان رفت

صورت کتیبه قبه مطهر امام رضا علیه السلام

همانطور که در کتیبه قبه مطهره آمده، شاه عباس قبه مطهره را به طلا آراسته کرد و اما متن کتیبه قبه مطهره:

اشعار جامی در مدح امام رضا (ع)

چند بیت شعر را که جامی در مدح امام رضا علیه السلام سروده و از او نقل شده، در اینجا ذکر می کنیم:

زیارت امام هادی (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول؛ زیارت امام هادی علیه السلام را می خوانیم:

زیارت امام عسکری (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول: زيارت دو امام معصوم حضرت امام على نقى و حضرت امام حسن عسكرى صلوات الله عليهما. زيارت حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام را می خوانیم:

زیارت نرجس خاتون در سامره (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول؛ زیارت مادر امام زمان در سامره را بیان می کنیم:

زیارت حکیمه در کاظمین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام اول؛ زیارت جناب حیکمه دختر امام جواد علیه السلام در کاظمین را می خوانیم:

زیارت آل یاسین (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم، اولین زیارت، زیارت آل یس را می خوانیم:

صفحه‌ها