منوی اصلی

سرقت

فیلم کوتاه: ره صد ساله در یک سرقت (با موضوع عاقبت اندیشی)

فیلم کوتاه: ره صد ساله در یک سرقت (با موضوع عاقبت اندیشی)

دانلود فیلمی کوتاه از مجموعه «روایت زندگی» براساس روایت امیرالمومنین امام علی علیه السلام: «هر کس بدون عاقبت اندیشی دست به کاری زند، خود را در مصیبت و رسوایی گرفتار کند.» (الکافی، ج ۸، ص ۱۹)

حدیث درباره دزدی

دزدی از نظر احادیث

امام صادق عليه السلام: دزدان سه گروه اند: كسى كه زكات ندهد، كسى كه مهريه زنان را [بر خود] حلال شمارد، و نيز كسى كه قرضى بگيرد، به نيّت اين كه آن را پس ندهد.

بررسی جرم سرقت در قانون اسلام

سرقت از معدود جرایمی است که خداوند مجازات آن را در قرآن به صراحت بیان نموده و از جمله مجازات های حدی به شمار می آید .