منوی اصلی

قصاص در اسلام

پاسخ به چند شبهه در خصوص قصاص

هدف قصاص حیات بخشی به جامعه است چرا که با اجرای قصاص افراد از ارتکاب عمل قتل منصرف می شوند .

حدیث درباره قصاص کردن

قصاص در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: اى مردم! قصاص را زنده نگه داريد و حق را زنده كنيد و پراكنده نشويد و مسلمان و تسليم [حق] باشيد تا سالم بمانيد.


جستجوی : قصاص در اسلام

آیه قصاص

قصاص در اسلام

جز آن را مجاز نمى شمردند و بعضى تنها دیه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى ... دیگرى قرار مى گیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است.  خداوند در قرآن در مورد حکم قصاص و مسائل دیگر آن ... آورده اید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در ...

پاسخ علامه طباطبائی به شبهات غربی ها در مورد قصاص

رضایت می دهد و اسلام از تجویز این تربیت و اثر آن دور نیست با ترغیب به عفو در عین باقی بودن اصل قصاص بر ... اشکالاتی که بر قصاص وارد شده است: در مواردی به قصاص به طور مطلق و مخصوصا به قصاص به قتل اعتراض شده ... در بین بشر مخالف است مى‏ گويند: قصاص به كشتن در مقابل كشتن، امرى است كه طبع آدمى آن را نمی پسندد و از ...

قانون دیه در اسلام

انسان، دیه تعلق می گیرد. در مورد جنايات عمدي گر چه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی که امکان قصاص وجود ... ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرايطي ديه پرداخت مي شود. فقهای جهان اسلام در تبیین ... است؛ چون: اولاً: ديه در اسلام كيفر اصلي جنايت شبه عمد و خطايي است و اجتهاد در برابر نص نمي توان كرد. ...
امنیت فردی در قرآن

امنیت فردی در نظام حقوقی اسلام

از آن، تجاوز كند، عذاب دردناكی خواهد داشت. و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید ... مقابل بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان می باشد؛ و هر زخمی قصاص دارد؛ و اگر كسی ببخشد ... توجهی از واكنش ها نیز برخاسته، برگرفته و تحت تأثیر باورها است. بر این اساس در اسلام باورها و عقاید، ...