منوی اصلی

معنویت تشیع

هدف آفرینش

انگيزۀ آفرينش (ازعلامه طباطبایی ره)

آيا جهان هستى مشهود، خداى آفريننده‌اى دارد؟ در صورتى كه آفريننده‌اى در كار باشد، انگيزه و هدف وى از آفرينش چيست؟ و آيا در اين صورت ما وظيفه و تكليفى داريم؟

نوشته ای از علامه طباطبایی پیرامون اجتهاد و تقلید در شیعه

يكى از وظايف مقرر اسلام براى جامعۀ مسلمين، تشخيص علمى احكام دين است از راه اجتهاد و پر روشن است كه انجام اين وظيفه براى همۀ افراد مسلمين امكان‌پذير نمى‌باشد و تنها عدۀ معدودى قدرت و توانايى انجام اين وظيفه را دارند

دزدی

چرا بايد دست دزد را قطع كرد؟ (از علامه طباطبایی)

بريدن دست دزد در شريعت اسلامى جزء حدود مجازات مى‌باشد. دلیل این حکم چیست؟

آیا اسلام امروز هم قابل اجراست؟ (از علامه طباطبایی)

اسلام دینی منطبق بر فطرت بشری است و فطرت از قلمرو تغییر و تحول به دور است .

شخصیت اجتماعی زن (از علامه طباطبایی)

موقعيت زن در جوامع همواره در حال تحول و تکامل بوده است. اسلام با واقع نگری تمام برای زن جایگاهی در خور و متناسب با نوع خلقت او قرار داده است و آزادیها و محدودیتهای او را متناسب با ویژگی های او تنظیم نموده است.

نقش ماوراى طبيعت در جامعه (از علامه طباطبایی)

دین مداری و رسیدن به فضایل اخلاقی چه تاثیری بر جامعه دارد؟

طرح کلی مالکیت (از علامه طباطبایی)

تلاش‌هاى اقسام حيوانات و انسان، به اين منظور انجام مى‌گيرد كه منافعى به خود جلب كنند،اگرچه آن منافع، خيالى يا عقلى باشد، و اين مطلب قابل‌ترديد نيست.

دلیل ازدواج های متعدد پیامبر (ص) از نظر علامه طباطبائی ره

این مقاله از آثار علامه طباطبایی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سالنامه مکتب تشیع چاپ شده است.

تحقیقی در مورد مسيح علیه السلام و انجيل (از علامه طباطبائی)

آیا انجیل های چهارگانه موجود معتبرند؟

علم امام حسین علیه السلام به شهادت خودش (از علامه طباطبائی)

آيا حضرت سيد الشهدا عليه السّلام در مسافرتى كه از مكه به سوى كوفه مى‌كرد مى‌دانست كه شهيد خواهد شد يا نه؟

نوشته ای از علامه طباطبائی ره در مورد پیروی از خرافات

اعتقاد به حقانيت چيزى‌كه بدان علم نداريم و همچنين اعتقاد به چيزى‌كه خير و شرّش معلوم نيست اين دو اعتقاد، اعتقاد خرافى است.

آيا رؤيا حقيقت دارد؟ (از علامه طباطبایی)

دانشمندان طبيعى اروپا براى رؤيا حقيقتى قايل نيستند و بحث از ارتباط آن با حوادث خارجى را واجد وزن علمى نمى‌دانند، جز بعضى از روانشناسان كه دربارۀ آن تحقيقاتى كرده‌اند و ...