منوی اصلی

روز بيست و ششم

نماز دوازده رکعتی در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ نمازی است که هم در شب نیمه رجب و هم در شب مبعث می خوانیم و از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

نماز مستحبی و دعا در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ این نماز از امام جواد علیه السلام روایت شده که بعد از نماز عشا، می خوابی و بعد از بیدار شدن ، تا قبل از نیمه شب، این نماز را به جا می آوری:

نماز دیگر در شب مبعث (مصباح المتهجد)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ این نماز به نقل از امام موسی کاظم آورده شده است:

غسل کردن در شب مبعث (بلدالامین)

شب بیست و هفتم ماه رجب؛ غسل کردن در این شب مستحب است:

وقایع ماه رجب (مصباح المتهجد)

وقایع روزهای 18، 21، 22، 23، 24، 25 از ماه رجب را بیان می کنیم:

نماز مستحبی در شب مبعث (مصباح المتهجد)

در شب مبعث (بیست و هفتم رجب)، دوازده رکعت نماز :

دعای شب مبعث (بلدالامین)

اعمال شب بیست و هفتم رجب (شب مبعث)؛ این دعا را در شب مبعث می خوانیم:

صفحه‌ها