منوی اصلی

روز بيست و سوم

استعاذه در هر شب دهه آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ به سند ديگر از امام صادق علیه السلام منقول است كه در هرشب دهه‌ى آخر اين دعا بخواند:

دعای هر شب دهه آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان، این دعا در هر شب از دهه آخر ماه می خواندند:

غسل کردن در شب بیست و چهارم رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب بيست و چهارم نيز به خصوص غسل سنّت است

فضیلت روزهای قدر (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ روزهای قدر، روزهاى اين شب‌ها (شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم) را نيز حرمت بايد داشت و...

اعتکاف در دهه آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ اعمالی که اختصاص به یک شب از شب های قدر دارد: شب بيست و يكم، در دهه‌ى آخر ماه رمضان؛ اعتكاف در مساجد جامعه سنّت است و دهه‌ى استجابت دعاست.

غسل و اعتکاف در دهه آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در فضیلت اعتکاف و غسل در دهه آخر ماه رمضان مطالبی را بیان می کنیم:

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز بیست و سوم:

دعای شب بیست و چهارم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب چهارم (بیست و چهارم):

دعای هر شب دهه آخر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعا را در هر شب از دهه آخر ماه رمضان می خوانیم:

دعای شب بیست و چهارم ماه رمضان به نقل از کفعمی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب چهارم (یعنی شب بیست و چهارم):

دعای شب بیست و چهارم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب چهارم (یعنی شب بیست و چهارم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و چهارم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب بیست و چهارم ماه رمضان:

احیا در شب های قدر (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رمضان؛ حدیثی از امام عسکری علیه السلام در مورد احیا در شب های قدر:

صفحه‌ها