منوی اصلی

روز سي ام

غسل در شب عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: اول- غسل است در وقتی که غروب کرد آفتاب.

احیا در شب عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: دوم- احیای آن شب به صورت زیر؛

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: سوم- تکبیرات به شرحی که آمده است:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: چهارم- دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال را می خوانیم:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: پنجم- زیارت امام حسین علیه السلام؛

دعای یا دائم الفضل در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: ششم- خواندن دعای یَا دَائِمَ الفَضلِ.

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: هفتم- نماز مستحبی ؛

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است: هشتم- نماز مستحبی؛

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است؛ سيد بعد از نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال اين دعا را نقل كرده ‏اند:

نماز مستحبی چهارده رکعتی در شب اول شوال

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است؛ نهم- نماز مستحبی که به کیفیت زیر خوانده می شود:

غسل دیگر در شب اول شوال (مفاتیح الجنان)

اعمال شب اول شوال یا شب عید فطر که کمتر از شب قدر نیست و چند عمل وارد شده است؛ دهم- غسل آخر شب و ..

تکبیرات بعد از نماز در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است؛ اول- تکبیرات بعد از نماز صبح و نماز عید را می خوانیم:

دعای رویت هلال ماه شوال (اقبال الاعمال)

اعمال ماه شوال؛ شب اول شوال و دعایی که هنگام رویت هلال این ماه خوانده می شود:

دعای وداع ماه رمضان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

اولین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، دعای وداعی است که در ماه مبارک رمضان می خوانیم:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ این تکبیر را بعد از نمازهای مغرب، عشا و صبح و شب عید و نماز عید می خوانیم:

غسل دیگر در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده در این شب، غسل دیگری نیز در آخر شب باید کرد:

غسل دیگر در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، علاوه بر غسل ذکر شده، غسل دیگری را در آخر شب انجام بده و در جای نماز خود تا طلوع آفتاب بنشین.

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی دو رکعتی که خواندی، این دعا را بخوان:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است، بعد از خواندن نماز دو رکعتی، این دعا را می خوانی:

دعای شب اول شوال (یا الله یا الله) (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ بعد از نماز مستحبی (یک حمد و هزار توحید در رکعت اول و یک حمد و یک توحید در رکعت دوم) این دعا را می خوانی:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه شوال؛ که شب عید فطر است، نقل شده است که امام علی علیه السلام در این شب دو رکعت نماز می کردند به این صورت که ...:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز مستحبی می خوانیم (که قسمتی از آن در باب نوافل ماه رمضان آمده است) به این کیفیت:

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول شوال که شب عید فطر است، دو رکعت نماز می خوانیم به کیفیت زیر:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیرات را بعد از نمازهای مغرب، عشا، صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب اول ماه که شب عید فطر است، تکبیراتی را بعد از نماز مغرب، عشا و نماز صبح و نماز عید می خوانیم که بدین شرح است:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه، شب عید فطر است و از جمله دعاهایی که در این شب خوانده می شود، دعای بعد از نماز مغرب و نافله آن می باشد:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: دعایی که بعد از نماز مغرب و نافله آن خوانده می شود:

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه شوال که شب عید فطر است، اعمال ذکر شده است. از جمله: بعد از خواندن نماز مغرب و نافله آن، دعایی ذکر گردیده است:

غسل در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از جمله آن، غسل کردن در این شب است:

احیا در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از برای احیا و عبادت این شب روایاتی نقل شده است:

صفحه‌ها