منوی اصلی

ولادت

فضیلت روزه گرفتن در اول رجب (فضایل الاشهر الثلاثه)

اعمال ماه رجب؛ در روز اول رجب، حضرت نوح علیه السلام سوار بر کشتی شدند و به همراهان خود فرمودند که این روز را روزه بگیرید و ثواب روزه این روز:

نماز سلمان در اول رجب (مصباح المتهجد)

اعمال روز اول رجب؛ پیامبر صلی الله علیه و آله این نماز را به سلمان تعلیم فرمودند:

نماز سلمان در اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ پیامبر فرمودند جبرئیل این نماز را برای من آورد و در روز اول رجب به کیفیت زیر به جا می آوری:

فضیلت روزه گرفتن در اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ فضیلت های روزه گرفتن در روز اول ماه رجب را بیان می کنیم:

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ مستحب است در شب اول این ماه، بعد از گفتن سلام نماز وتر، همانطور که نشسته ای دعاهای زیر را بخوانی:

دعای سجده بعد از نماز شب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده اند که در شب اول این ماه بعد از تمام شدن نماز شب، این دعا را در سجده می خواندند:

نماز مستحبی شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب، این نماز را در شب اول ماه رجب به صورت زیر می خوانیم:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ این دعا از امام باقر علیه السلام است که فرمودند بعد از نماز عشا این دعا را بخوانید:

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (زاد المعاد)

در حديث معتبر وارد شده است كه هركه در اوّل ماه رجب آن حضرت را زيارت كند، بهشت او را واجب شود:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول رجب (زاد المعاد)

در شب اوّل ماه رجب زيارت امام حسين عليه السّلام فضيلت بسيار دارد.

احیا در چهار شب از سال (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ شب هایی که در آن احیا به دعا و نماز و تلاوت قرآن سفارش شده است به شرح زیر می باشد:

دعای بعد از نماز وتر در شب اول رجب (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ این دعا (دعای سجده بعد از نماز شب) را بعد از نماز شب و قبل از به جا آوردن نماز وتر می خوانی و بعد از آن دعای زیر را:

دعای سجده بعد از نماز شب (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ دعایی است که امام موسی کاظم علیه السلام بعد از تمام شدن نماز شب در حال سجده می خواندند:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ دعایی است که از امام جواد علیه السلام روایت شده در شب اول رجب بعد از نماز عشا خوانده شود:

دعای شب اول ماه رجب بعد از نماز عشا (بلدالامین)

اعمال شب اول ماه رجب؛ دعایی است که از امام جواد علیه السلام روایت شده در شب اول رجب بعد از نماز عشا خوانده شود:

احیا در چهار شب از سال (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ روایت شده از معصومین علیهم السلام چهار شب از سال را احیا بداریم:

فضیلت روزه گرفتن در اول رجب (مصباح المتهجد)

برای روزه گرفتن در روز اول ماه رجب، فضیلت های بسیاری بیان شده است از جمله:

زیارت امام حسین (ع) در اول رجب (بلدالامین)

زیارت امام حسین (ع) در شب اول، روز آن و شب نیمه رجب و روز آن مستحب است و هنگامی که خواستی از نزدیک ایشان را زیارت کنی ده تکبیر می گویی و سپس زیارت را می خوانی

زیارت جامعه ائمه المومنین (ع) (دانلود متن، ترجمه و صوت)

سومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، زيارت جامعه أئمة المؤمنين است كه هر امامى را در هر وقت از شهور و ايام به آن زيارت مى‏ توان كرد

نماز مستحبی سی رکعتی در شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ از جمله پاداش های کسی که این نماز را (به صورت زیر) به جا آورد، حق تعالى محو كند از نامۀ عمل او هرگناهى را كه در كودكى و بزرگى كرده باشد و..:

صفحه‌ها