منوی اصلی

شب عید فطر

دعای بعد از نافله مغرب در شب اول شوال (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول ماه شوال که شب عید فطر است، اعمال ذکر شده است. از جمله: بعد از خواندن نماز مغرب و نافله آن، دعایی ذکر گردیده است:

غسل در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از جمله آن، غسل کردن در این شب است:

احیا در شب عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه که شب عید فطر است و از برای احیا و عبادت این شب روایاتی نقل شده است:

غسل در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیز هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: غسل کردن در این شب به هنگام ...:

احیا در شب عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال: برای شب اول که شب عید فطر نیر هست، اعمالی ذکر کرده اند از جمله: احیا گرفتن این شب:

احیا در شب عید فطر (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول این ماه، شب عید فطر است و در فضیلت ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار است:

غسل در شب عید فطر (زاد المعاد)

اعمال ماه شوال؛ شب اول که شب عید فطر است و از جمله اعمال آن:

زیارت امام حسین (ع) در عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ در شب و روز اول ماه که شب و روز عید فطر است، زیارت امام حسین علیه السلام فضیلت بسیار دارد اما متن زیارت:

زیارت امام حسین (ع) در شب اول شوال (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ از جمله اعمال در شب اول شوال که شب عید فطر نیز است، زیارت امام حسین علیه السلام است که فضیلت بسیاری دارد:

احیا در چهار شب از سال (زاد المعاد)

اعمال ماه رجب؛ شب هایی که در آن احیا به دعا و نماز و تلاوت قرآن سفارش شده است به شرح زیر می باشد:

احیا در چهار شب از سال (مصباح المتهجد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ روایت شده از معصومین علیهم السلام چهار شب از سال را احیا بداریم:

صفحه‌ها