منوی اصلی

تعقيبات مشترک

دعای یا ذا الجلال و الاکرام (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک نمازها: بگو در حالیکه ريش خود را بدست راست گرفته ای و كف دست چپ را بجانب آسمان باز کرده ای:

دعای یا اسمع السامعین (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهایی که در تعقیبات مشترک نمازها می خوانیم، دعای یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین به شرح زیر می باشد:

دعای یا اسمع السامعین (بلدالامین)

از جمله دعاهایی که در تعقیبات مشترک نمازها می خوانیم، دعای یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین به شرح زیر می باشد:

تسبیحات اربعه بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

یکی از ذکرها که بعد از هر نماز خوانده می شود (در تعقیبات مشترک) تسبیحات اربعه به شرح زیر می باشد:

تسبیحات اربعه بعد از هر نماز (بلدالامین)

یکی از ذکرها که بعد از هر نماز خوانده می شود (در تعقیبات مشترک) تسبیحات اربعه به شرح زیر می باشد:

صلوات و تعجیل فرج بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

از جمله دعاهایی که در تعقیبات مشترک نمازها می خوانیم، صلوات و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام به شرح زیر می باشد:

صلوات و تعجیل فرج بعد از هر نماز (بلدالامین)

از جمله دعاهایی که در تعقیبات مشترک نمازها می خوانیم، صلوات و دعا برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام به شرح زیر می باشد:

دعای حضرت یوسف (ع) در زندان (مصباح المتهجد)

در تعقیبات مشترکه بعد از هر نماز، دعایی است که حضرت یوسف -علیه السلام- در زندان خواند و آن دعا را جبرئیل به او یاد داده بود:

دعای حضرت یوسف (ع) در زندان (بلدالامین)

در تعقیبات مشترکه بعد از هر نماز، دعایی است که حضرت یوسف -علیه السلام- در زندان خواند و آن دعا را جبرئیل به او یاد داده بود:

تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

بعد از هر نماز، تلاوت آیاتی از سوره های خاص قرآن سفارش شده که به شرح زیر می باشند:

تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز (بلدالامین)

بعد از هر نماز، تلاوت آیاتی از سوره های خاص قرآن سفارش شده که به شرح زیر می باشند:

دعای سبحان الله کلما سبح الله شیء .. (بلدالامین)

این دعا که تسبیح و حمد خدای تبارک و تعالی است نیز از جمله تعقیبات مشترک نماز می باشد و بعد از تلاوت آیه صلوات خوانده می شود:

دعای سبحان الله کلما سبح الله شیء .. (مصباح المتهجد)

این دعا که تسبیح و حمد خدای تبارک و تعالی است نیز از جمله تعقیبات مشترک نماز می باشد و بعد از تلاوت آیه صلوات خوانده می شود:

تلاوت آیه صلوات بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از تعقیبات مشترک نمازها، آیه صلوات است و دعایی که بعد از آن خوانده می شود:

تلاوت آیه صلوات بعد از هر نماز (بلدالامین)

یکی دیگر از تعقیبات مشترک نمازها، آیه صلوات است و دعایی که بعد از آن خوانده می شود:

دعای اللهم اهدنی من عندک ... (بلدالامین)

یکی دیگر از تعقیبات مشترک هر نماز، دعای اللهم اهدنی من عندک .. می باشد:

دعای اللهم اهدنی من عندک ... (مصباح المتهجد)

یکی دیگر از تعقیبات مشترک هر نماز، دعای اللهم اهدنی من عندک .. می باشد:

استغفار بعد از هر نماز (مصباح المتهجد)

بعد از هر نماز استغفاری ذکر شده که جزء تعقیبات مشترک نمازها می باشد:

استغفار بعد از هر نماز (بلدالامین)

بعد از هر نماز استغفاری ذکر شده که جزء تعقیبات مشترک نمازها می باشد:

دعای لا اله الا الله الها واحدا (بلدالامین)

تعقیبات مشترک نمازها؛ اولین تعقیب مشترک بین نمازها است که ذکر گردیده است:

دعای لا اله الا الله الها واحدا (مصباح المتهجد)

تعقیبات مشترک نمازها؛ اولین تعقیب مشترک بین نمازها است که ذکر گردیده است:

دعای رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا ... (بلدالامین)

تعقیبات مشترک ؛ این دعا را بعد از دعای حسبی الله لدینی و پس از نمازهای واجیب می خوانیم:

صفحه‌ها