منوی اصلی

تصویر

استوری: ولادت امام باقر (ع)

استوری: ولادت امام باقر (ع)

استوری: ولادت امام باقر (ع)

پوستر ولادت: امام محمد باقر (ع)

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام (12)

پوستر ولادت امام محمد باقر (ع)

پوستر حدیث: قصد کار خوب

پوستر حدیث: قصد کار خوب

امام باقر علیه السلام: هر كه قصد كار خوبى كند ، در انجام آن شتاب ورزد ؛ زيرا هر چيزى كه در آن تأخير شود، شيطان فرصتى به دست مى آورد .

پوستر حدیث: رقت قلب

پوستر حدیث: رقت قلب

امام باقر علیه السلام: با ذكر گفتن بسيار در تنهايى هايت ، رقّت قلب بجوى

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (31)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (33)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

بنر اطلاع رسانی ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام

بنر اطلاع رسانی ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (39)

بنر اطلاع رسانی ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (38)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (37)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (36)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (35)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (34)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (32)

 پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام 

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام

پوستر ولادت امام محمدباقر علیه‌السلام (30)

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام